DESIGN CABINET CZ nahrazuje zrušené Design Centrum

Zdroj
DESIGN CABINET CZ
Vložil
Tisková zpráva
02.04.2008 16:50
Po zrušení  sedmáctiletého Design centra ČR  a  jeho dvou pracovišť s galeriemi se v České republice ztratila platforma, na které by se scházeli a potkávali designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti. Zmizel tak i zdroj erudovaných informací pro veřejnost, média  a různé  instituce, zaniklo místo,  kde  se  mohli vzdělávat a vystavovat designéři, sdružení, spolky, skupiny nebo firmy pod  odborným kurátorstvím a za pomoci týmu vzdělaných expertů.

Design  Cabinet CZ usiluje o částečnou nabídku těchto ztracených služeb. Opírá se o nestátní a soukromé zdroje a usiluje o získání všech dostupných forem financování.

Kdo jsme?

Design Cabinet CZ  má sloužit jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, studenty a školy všech stupňů a typů. Pracovní tým tvoří v současnosti tři pracovnice se záměrem  rozšíření na pětičlennou skupinu. 
Design Cabinet CZ chce spolupracovat se státními institucemi, nevládními organizacemi, odbornými sdruženími, spolky, skupinami a firmami i jednotlivými designéry a zájemci o design.
Design Cabinet CZ vznikl na platformě ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  (Architecture & Building Foundation), která byla založena v roce 1991. Ta je mj. organizátorem soutěže Stavba  roku  (od roku 1992)  a organizuje celoživotní vzdělávání v oborech architektura a stavitelství.

Co nabízíme, co umíme a jaké jsou naše cíle?

 • Běžnou, každodenní službu designu bez zbytečné okázalosti a populistického tvrzení, že se v České republice doposud designu a jeho propagaci žádné instituce odpovědně nevěnovaly. 
 • Propagovat design ve všech jeho polohách s důrazem na profesionální kvality (nikoli pouze na líbivosti formy a emočním náboji).
 • Chceme designérskou obec spojovat, nikoliv vytvářet umělé elity.
 • Design chápeme jako demokratickou službu všem vrstvám uživatelů (včetně marginálních).  Chceme podporovat design pro všední den i svátek.
 • Chceme mapovat současný stav českého designu a vést jeho archiv.
 • Umíme nabídnout firmám erudované designéry, kteří budou zárukou návrhu kvalitních produktů a podpory marketingových strategií s mediálním dopadem. 
 • Chceme respektovat mezinárodně uznávaný etický kodex designérů.

Čím a jak chceme našich cílů dosáhnout?

 • Veřejně přístupnou knihovnou designu rozšířenou o oblast architektury a stavitelství. Vedle tištěných časopisů, knih, publikací, katalogů a dalších  materiálů,  CD a DVD zde budou postupně přístupny také počítače s připojením na internet;
 • Vzděláváním prostřednictvím přednášek, seminářů, workshopů;
 • Pořádáním designérských soutěží pro designéry i firmy;
 • Nekomerčními i komerčními výstavami designu v ČR i v zahraničí;
 • Organizací speciálních projektů;
 • Vedení databází potřebných k činnosti a propagaci (designéři, architekti, podnikatelé, firmy, školy, zájemci);
 • Zprostředkovatelskou službou mezi světem podnikání a designu;
 • Zpracováním PR materiálů a mediálními kampaněmi;
 • Nabídkou pro setkávání designérských, architektonických, výtvarných aj. spolků, sdružení, asociací  (zasedání, výroční setkání, valné hromady,  sjezdy  apod.);
 • Organizací zájezdů na významné světové veletrhy a výstavy designu;
 • Filmovými přehlídkami o designu a architektuře;
 • Společenskými akcemi  (předávání cen, módní přehlídky, slavnostní  večery aj.) ;
 • Vším, co si odborná designérská veřejnost bude přát a je to v rámci možností a našich podmínek realizovatelné

Sídlo

Design Cabinet CZ 
ABF nadace
Václavské nám. 31
114 21 Praha 1

info@designcenabinet.cz

Pracovníci:
PhDr. Lenka Žižková
+ 420 602 350 805
zizkova@designcabinet.cz

Bc. Petra Miškejová
Projektový manažer / Project Manager
+ 420 605 230 731
miskejova@designcabinet.cz

Viera Postniková
+ 420  +420 736 773 482
postnikova@designcabinet.cz
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pragocentrismus
P. Hill
03.04.08 09:03
všichni do Prahy
vm
03.04.08 10:00
buďme rádi
vafan
03.04.08 03:29
Design Cabinet CZ v Praze
Lenka Žižková
11.05.08 10:56
zobrazit všechny komentáře

Související články