Český Brod má nového městského architekta

Vložil
Tisková zpráva
04.08.2017 12:15
Na základě doporučení výběrové komise, jejíž členkou byla například Zdeňka Vydrová, architektka města Litomyšl, a za souhlasu Rady města, byl do funkce architekta města Český Brod ke dni 24. července 2017 jmenován Ing. arch. Jiří Pavlíček, PhD. (37). Absolvent pražské fakulty architektury s několika mezinárodními zkušenostmi, včetně práce u Normana Fostera, je dnes pedagogem a jedním ze dvou partnerů atelieru Pavlíček Hulín architekti. Porotu nejvíce zaujal jak odbornými znalostmi, tak schopností praktického přístupu v kontextu platné legislativy i systematickým uvažováním v souvislostech.

Městský architekt bude pracovat jako externí konzultant radnice v oblasti architektury, urbanismu a tvorby veřejného prostoru v rámci samostatné působnosti obce. Bude nápomocen při zpracování stanovisek obce k plánovaným stavebním záměrům i při přípravě vlastních investic města. Bude moci sám navrhovat různé menší úpravy veřejného prostoru. Prvními úkoly, které vedení města architektu Pavlíčkovi svěřilo, je organizace výběru architektonických návrhů na výstavbu MŠ Kollárova, dokončení standardů městského mobiliáře a návrh dopravního řešení lokality Škvárovna v souvislosti s opravou části ulice Pod Velkým Vrchem. Kromě pravidelné přítomnosti architekta na úřadě počítáme na podzim s přednáškou pro veřejnost i s dalšími akcemi.

Od prvního dne je zřejmé, že úkolů je mnoho a běžný provoz si vyžádá řadu dalších příležitostí k zapojení městského architekta do chodu města. Architekt Pavlíček se své agendy ujal okamžitě a první výstupy jsou již k dispozici. Vedení města věří, že městský architekt přinese nový pohled, pomůže městu s odbornou argumentací, například ve stavebních řízeních, kde je obec účastníkem, a přispěje k celkovému zlepšení prostředí ve městě.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pro městské architekty obecně
kolega
07.08.17 12:09
zobrazit všechny komentáře

Související články