Anketa o nové škole architektury

Vložil
Kateřina Lopatová
26.05.2010 22:50
x
Při příležitosti založení Architectural Institute in Prague položila redakce Archiwebu vybraným osobnostem české scény anketní otázku. Došlé odpovědi uveřejňujeme v abecedním pořadí.

Co podle Vás bude vznik Architectural Institute in Prague (ARCHIP) znamenat?


Pro mne je Archip vzpomínkou na Martina Roubíka, plodem sametové revoluce, důkazem svobody, čerstvým větrem, dokladem, že se v prostředí naší profese prosadila revoluční generace. Samozřejmě, že se mi líbí nápad výuky architektury v širokém kulturním kontextu, její ukotvení mezi další humanitní obory, otevřenost jazykového prostředí, mezinárodní obsazení, mladí neunavení neopotřebovaní nezkostnatělí lidé ve vedení…atd. Především mnou pohnula představa, že se zrealizovalo něco ze zapomenutých idejí o škole z roku 89, jak jsme o ní ve své naivitě snili: otevřená škola, světová škola, škola ve které pedagog není soudcem ani administrátorem ani karierním diplomatem - nýbrž moudřejším kolegou, instituce bez bafuňářů, platforma na které je prvním a posledním tématem hledání a objevování architektury, radost z tvorby… Všechno to ale trvalo delší dobu, než jsem si myslel. Dvacet let. A dalších dvacet let zřejmě potrvá, než v praxi uvidí výsledky své práce první studenti Archipu. Přeju jim proto hodně vytrvalosti.

 Jan Hájek, Atelier M1 architekti


Nevím, jestli to bude něco znamenat, myslím, že na to odpoví až čas. Už jenom výše studovného bude značným limitem, takže Archipu přeji, aby se nestal odkladištěm těch, co se nejsou schopni dostat na nějakou státní školu, ale mají dostatečně bohaté rodiče, kteří jim zaplatí školu jinou. Nicméně ať nekončím negativisticky - vznik každé nové školy architektury je věc veskrze pozitivní.
Jakub Kynčl, Knesl + Kynčl Architekti


Vznik samotný ne tak mnoho, ale především dlouholetá úspěšná existence ARCHIP (kterou ze srdce všem iniciátorům a realizátorům této skvělé myšlenky přeji) jistě zlepší kvalitu architektonického školství v ČR a snad i částečně alespoň malým dílem přispěje k rehabilitaci profese učitele jakožto ceněného a nikoli podprůměrně placeného odborníka.
Antonín Novák, DRNH


Přál bych si, aby s Archipem přibyl v Česku další referenční prvek, který bude bourat mýty  zavedených „samozřejmostí“ v principech vzdělávání architektů. Zároveň jsem zvědav, jak se vlastně projeví radikálně jiný způsob motivace posluchačů – peníze. A jak se s tím vyrovnají pedagogové.
Jakub Filip Novák


Předpokládám, že nová škola přinese nové přístupy, nové zajímavé osobnosti jak mezi vyučujícími, tak  mezi studenty.
Je to krok k otevírání naší architektonické scény světu. Doufám, že škola bude spolupracovat s našimi školami existujícími, které mají podobné cíle.
Vlasta Poláčková, místopředsedkyně Asociace pro urbanismus a územní plánování


„Realizace snu je také jeho koncem …“ zni stará moudrost.
Doufám, že realizace snu Martina Roubíka o nezávislé a svobodné škole, nebude také jeho koncem. Přeji Regině Loukotové, aby se jí „nemožné“ podařilo uskutečnit.
Jinak samozřejmě vítám všechny iniciativy v oblasti architektonického školství, kterých nikdy nebude dost. Český architektonický rybníček potřebuje konkurenci.
Doufám také, že nová instituce najde vztah k Fakultě architektury ČVUT podobně, jako našel Berlage Instituut postupně vztah k TU Delft, který lze dnes nazývat synergií.
Zdeněk Zavřel, děkan FA ČVUT v Praze
0 komentářů
přidat komentář

Související články