Rodinný dům Y2 v Linci od destilat

Vložil
Petr Šmídek
16.11.2012 15:35
destilat Design Studio

Vídeňský ateliér destilat navrhl na kopci Pöstlingberg u Lince rodinný dům, jehož hmota je rozvržena na dvě části obložené svislým dřevěným laťováním. Celková koncepce se primárně odvíjí od příkrého pozemku nad Dunajem. Z každého ze tří podlaží je přímá návaznost na okolní pozemek. Obě hmoty v podzemí vzájmně propojeny. Z horní vstupní části dům vypadá jako by byl pouze jednopodlažní. Z jihovýchodní strany se objekt zcela uzavírá, zatímco jihozápadní strana působí otevřeným dojmem. Hmota domu i nepravidelný sklon střechy sledují sklon pozemku. K sobě obrácené vnitřní stěny domu mezi sebou vytváří dynamický dialog. U vstupu je střecha rovná, následně však začíná spolu s pozemkem výrazně klesat. Rozdílný sklon střech je uvnitř nejlépe patrný ve světlé výšce stropu obytných místnosti sahající až do pěti metrů. Cesta ke vstupním dveřím není přímá, ale vede přes branku krytého parkoviště do zadní části domu, kde odbočuje dřevěná stezka a klenoucí se přes volné prostranství před vstupem do místnosti, kde jsou provozovány masáže Šiacu (jinak prostor může sloužit i jako pokoj pro hosty). Od vstupu vedou dubové schody dolů do velké obytné kuchyně, kde nelze najít téměř žádný pravý úhel. Do klidové části domu s ložnicemi se dostanete podzemní chodbou. Obě ložnice jsou částečně dvoupodlažní.
Dům je usazen na železobetonové základové desce. Prefabrikované stěny byly na místě pouze smontovány. Vnější plášť byl následně obložen modřínovými prkny. Provětrávaná fasáda ze svislých latí má různou šířku, čímž nepravidelný rastr propůjčující stavbě jedinečný výraz.
Za pozornost stojí fakt, že stromy, které musely být na pozemku pokáceny, aby mohl vzniknout rodinný dům, byly vysušeny, odkůrovány a znova použity v interiéru jako nosné sloupy.
0 komentářů
přidat komentář