Pěší most na ostrov Saint Michel od Dietmara Feichtingera

Mont Saint Michel ve francouzské Normandii působí s dominantou gotického kláštera jako magnet pro poutníky z celého světa. Ostrov s klášterem je společně s celým zálivem zapsán od roku 1979 na seznamu UNESCO. Osmdesát metrů vysoký žulový ostrov omílá jeden z největších mořských přílivů v Evropě dosahující výškového rozdílu až 15 metrů. Mořské dno se při odlivu obnažuje až do vzdálenosti 10 kilometrů od pobřeží. Z ostrova se kvůli naplaveninám postupem času stal poloostrov a před 130 lety klášter s pevninou definitivně spojil silniční násep a později také úzkokolejka. Francouzská vláda v současnosti řeší, jak zpomalit naplavování písků kolem ostrova. Na vybudování mořských zátarasů přispěla částkou 164 milionů eur.
Před devíti lety se zrodila myšlenka na vybudování kilometrové lávky, která by spojila pevninu s ostrovem, ale zároveň nepřispívala k zastavování zálivu dalšími náspy a navíc oddělila turisty od silniční dopravy. K projektu byl přizván architektonický ateliér Dietmara Feichtingera z Paříže a inženýrská kancelář Jörga Schlaicha ze Stuttgartu. Jejich společný návrh je součástí mořské hráze zabraňující zanášení zálivu dalším pískem. Vyzdvižení lávky nad hladinu zaručuje možnost dostat se na ostrov, i když je vedlejší silnice zatopená. Lávka vybíhá z pevniny společně se silnicí, postupně se ní odpojuje a elegantně stáčí proti přitékajícím proudům. Lávka spočívá na ocelový podporách, které jsou rozmístěny po dvanácti metrech a ukotveny do masivního betonového základu. Pochozí paluba je z dubových fošen.
Po třech letech výstavby byla pěší lávka zpřístupněna prvním poutníkům 22. července 2014. Oficiální otevření lávky je naplánováno na listopad tohoto roku.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články