Výstava GALLIA ROMANICA

Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zykmunta Świechowského

Zdroj
Jana Šrubařová, tisková mluvčí GVU Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
05.08.2009 15:05
Výstava GALLIA ROMANICA prezentuje na 58 černobílých fotografiích příklady architektury a sochařství románského období ve Francii. Autorem fotografií je prof. Zygmunt Świechowski, historik umění a jeden z nevýznamnějších odborníků na románské umění v Polsku. Většina fotografií vznikla v padesátých letech minulého století v průběhu jeho prvních návštěv Francie. Prostřednictvím jeho snímku se takto můžeme seznámit s proslulým poutním kostelem Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, opevněným chrámem v Sainte-Marie-de-la-Mer či katedrálou v Le Puy s šesticí kupolí nad hlavní lodí chrámu. Zhlédnout budete moci sakrální objekty, zdobené kamennými mozaikami s tematikou květeny a geometrických vzorů, jenž jsou tak typické pro oblast Auvergne. Obdivovat budete moci to nejlepší ze sochařského umění ve francouzské architektuře - monumentální portály v Moissac a Autun, bohatě dekorované figurálními reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers anebo Saint-Nicolas v Civray a rovněž řadu zdobných hlavic sloupů v Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse.
Tadeáš Goryczka

K výstavě je připravován katalog, který je rozdělen do čtyř částí. Úvodní kapitola "Gallia Romanica" obsahuje fotografie autora výstavy, prof. Zygmunta Świechowského a je doplněna stručným popisem zobrazovaných staveb a soch, které připravila kurátorka výstavy Agnieszka Gola. V druhé kapitole popisuje Marie Šťastná "Románské umění na českém území" ve vztahu k výstavě. Ve třetí kapitole "Románská rotunda v Těšíně" (Cieszyn) čtenáře seznamuje Wiesław Kuś s památkou ležící nedaleko Ostravy. Závěr katalogu patří stručnému životopisu Zygmunta Świechowski.

Výstavu pořádá Galerie výtvarného umění v Ostravě a SPOK - spolek pro ostravskou kulturu ve spolupráci s Muzeem architektury ve Vratislavi (MAW / Muzeum Architektury we Wrocławiu).
Výstava je zapůjčena z Muzea architektury ve Vratislavi a v Ostravě má svou českou premiéru, další zastavení bude v Kutné Hoře a v Brně.
Kurátoři výstavy: Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola
Kurátoři v Ostravě: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec


Prof. Zygmunt Świechowski (* 18. února 1920 )
1963-78 vedoucí katedry dějin umění na Vratislavské Universitě
1978-98 ředitel Ústavu urbanismu a architektury na lodžské polytechnice
Přednášel na univerzitách ve Francii, Itálii a Německu, mezi jinými spolupracoval i s Centrem d´Étudies Superieures de Civilisation Medievale v Poitiers.
Je autorem řady článků, monografií a publikací věnovaných dějinám umění, a to především umění středověkému. Jeho práce byly vydávány také v Berlíně, Wiesbadenu a Londýně.
Nyní, ve svých 89 letech, je profesor Świechowski nadále aktivní v oboru a zasedá mezi
jinými i v muzejní radě vratislavského Muzea architektury.
0 komentářů
přidat komentář