Výstava fotografií Šumná a bezbranná

2003-2007

Zdroj
Happy Materials
Vložil
Tisková zpráva
28.03.2007 10:25
Výstavy

16.3. -13.4.2007

České centrum ve Vídni
Herrengasse 17
1010 Wien

Výstava fotografií zahrnuje 50 velkoformátových panoramatických černobílých fotografií z kalendářů Šumná a bezbranná, který volně navazuje na televizní cyklus Šumná města. Autorem projektu je architekt David Vávra a režisér Radovan Lipus, fotografie vytvořil mladý ostravský fotograf Michael Míček. Současné fotografie budou doplněny archivními dobovými snímky daných objektů, doprovodnými texty a básněmi obou autorů. Výstava si klade za cíl upozornit na ohrožené, opuštěné a často zdevastované památky a objekty moderní architektury 19. a 20. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Součástí výstavy je promítání nových dílů televizního seriálu Šumných měst a je vydán doprovodný česko-anglicko-německý katalog.
Výstava bude během roku 2007 a 2008 putovat po českých a moravských městech. Pod záštitou českých center zavítá i do zahraničí (Vídeň, Tokio, Peking, Sofie, Drážďany, Stockholm, Bratislava, Košice a další).

Televizní cyklus Šumná města autorů Radovana Lipuse a Davida Vávry
Televizní cyklus Šumná města byl vysílán s menšími přestávkami na ČT v minulých skoro deseti letech. Bylo natočeno více než 50 dílů. V roce 2007 diváci uvidí na svých obrazovkách některé reprízy starších dílů, ale i další pokračování seriálu, především nově natočená města: Písek, Strakonice, Horažďovice (díl zahrnující všechna 3 města nazvaný Otava), Moravskou a Českou Třebovou, Jihlavu, Litomyšl, Beroun, Šumavu, Znojmo, Trutnov, Příbram a Tábor.

Kalendář Šumná a bezbranná
Kalendář ŠUMNÁ A BEZBRANNÁ byl vydán poprvé před pěti lety. Autory jsou oba protagonisté TV cyklu Šumná města architekt David Vávra a režisér Radovan Lipus. Vydává ho firma Happy Materials ve spolupráci s Občanským sdružením Šumná města. O výtvarnou stránku se zasloužil výtvarník Pavel Šťástný.
Kalendář má za cíl upozornit na chátrající architektonické památky a objekty převážně 19. a 20. století a podnítit zájem jejich majitelů nebo případných sponzorů na jejich záchranu. V roce 2004 vyhrál 1. cenu v soutěži o „Nejlepší kalendář roku 2004“.
Patrony kalendářů se stali Doc. Jiří T. Kotalík a architekt Zdeněk Lukeš.

Řekli o  kalendáři

Architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš:

"V naší zemi je mnoho krásných památek, ba daleko více než v mnoha krajinách jiných. Jsme na ně také patřičně pyšní. Ale jen na některé – ty upravené, načinčané. Na ty ostatní, které se pomalu rozpadají (pokud už se nerozpadly docela) nebo které byly brutálně přestavěny, moc pyšní nejsme, dokonce se za ně někdy i trochu stydíme. Stydíme se ale asi málo, protože jinak by takových smutných památníků naší lhostejnosti nebylo kolem nás takové množství. Přitom jde často o díla vynikajících umělců. Nejhorší je oblast Sudet, kde se můžete setkat třeba i s bazénem uprostřed cenného hřbitova s klasicistními náhrobky z kararského mramoru, a to prosím jen pár set metrů od nedávno dokončené Stavby smíření – knihovny a synagogy. Tuto scenerii můžete spatřit v centru Liberce. Prohlédnete-li si obrázky v tomto kalendáři, objevíte takových pokladů, které čekají na svou rehabilitaci, celou řadu. Jen jestli se jí nakonec dočkají.... Ano, čas běží a my bychom neměli být lhostejní, a(le) raději bychom měli co nejdříve začít s jejich záchranou. Jsme-li skutečně kulturní zemí, jak rádi tvrdíme, je to přímo naše povinnost."

Doc. Jiří T. Kotalík:

"Šumná města jsou fenoménem a zavedenou jistotou. Kultivovaným a nápaditým způsobem nám přibližují naše architektonické dědictví, prohlubují naše poznání a akcentují význam moderní architektury v širším kontextu našeho životního prostředí. Často přitom objevují zapomenuté či zcela neznámé hodnoty objektů 19. a 20. století. Tato specifická skupina staveb tvoří fakticky nejpočetnější vrstvu našeho památkového fondu, a aniž si to vlastně uvědomujeme, dominantním způsobem formuje tvář našich měst. Zároveň však představuje i rizikový soubor, který je potenciálně ohrožen nezájmem, zanedbáváním údržby, ztrátou využití a postupným chátráním, vedoucím často až k zániku a milosrdné demolici.
Důvodem tohoto ohrožení je v první řadě neznalost a neinformovanost, protože v povědomí většiny obyvatel nejsou tyto objekty pro svoji relativní „mladost“ vůbec chápány jako památky. Právě proto si Občanské sdružení Šumná města vetklo do vínku záslužné úsilí přispívat k rehabilitaci a záchraně některých objektů, které byly v rámci seriálu prezentovány a jejichž stav je, mírně řečeno, alarmující. Výsledkem jeho úsilí je i pozoruhodný kalendář, který máte před sebou. Připomíná některé moderní stavby, které jsou důležitým mezníkem vývoje architektury, autentickým svědectvím doby svého vzniku i nedílnou součástí obrazu místa, v rámci kterého vznikly. Tyto stavby aktuálně potřebují náš zájem a naši péči."
0 komentářů
přidat komentář