Výstava DVACET PO DVACETI CZ-SK

Vložil
Tisková zpráva
11.11.2009 21:30
Výstavy

17. 11. 2009–10. 1. 2009

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
www.gjf.cz
Vernisáž 16. 11. 2009 v 18:00 hod. křest katalogu a zahájení doprovodné výstavy v showroomu Zumtobelu (Jankovcova 2, Praha 7-Holešovice), poté otevření výstavy v GJF v 19:00 hod.

14. 1.–7. 2. 2010

design factory
Bottova 2, Bratislava

www.designfactory.sk
Vernisáž 13. 1. 2010 v design factory v 18:00 hod.

Československá výstava prezentující především kreativní přístup a myšlení mladých architektů, kteří začali studovat vysokou školu po sametové revoluci. Místo klasických modelů budou vystaveny přímo realizace, i když poněkud netradiční: CZ – psí boudy, SK – ptačí budky.

Výstava se koná pod záštitou Václava Riedlbaucha, ministra kultury České republiky a Marka Maďariče, ministra kultury Slovenské republiky.

Kurátoři
Dan Merta, Andrea Trembuláková a kolektiv

Grafika
Linda Dostálková, The Bestseller Creative Platform

Cílem projektu  20 AFTER 20  je představit českou a slovenskou architekturu prostřednictvím čerstvých projektů namísto archivu už ověřených architektur.
Staví vybrané autory před výzvu navrhnout malou, snadno zrealizovatelnou a eventuálně funkční architekturu/design ptačí budky a psí boudy. Doufáme, že jejím výsledkem bude nejen aktuální průřez architektonickým myšlením a metodami
navrhování, ale že rovněž samotné budky budou mít svou architektonickou kvalitu. Zadání budky se nepokouší tyto kvality předdefinovat, nabízí pouze jednoduché nezávazné návody a formát plochy, na které by se měla realizovat.
Předpokládáme, že navrhování/ projektování budek vybranými autory ponese jejich rukopis a bude reflektovat individuální přístupy navrhování používané u projektů „řádné architektury“. Právě vliv  těchto metod jakoby automaticky vnese do návrhu architektonické kvality.
Netradiční zadání nám umožní poukázat na širší pole působnosti architektury za tradičními  hranicemi definovanými stavbou. Zároveň si všímá pronikání architektury do oblastí, které nejsou jejich tradiční doménou.
Andrea Trembuláková

Blížící se 20. výročí 17. listopadu svádělo jako každé kulaté výročí k bilancování. Právě těch dvacet let, která uběhla od sametové revoluce, bylo jedním z impulzů k této československé výstavě. Chtěli jsme vytvořit platformu pro přátelské setkání 40 architektů či ateliérů z bývalého Československa.
Tyto kolektivní přehlídky zpravidla prezentují skutečnou, vážnou architekturu, proto se náš kurátorský kolektiv shodl na tématu architektury „vážné – nevážné“, architektury pro naše zvířecí souputníky. Je to reálná architektura, konceptuální přístup, hra... Vlastně to, co můžeme najít i u skutečných staveb nebo co je příznačné pro profesionální tvorbu vybraných architektů.
Kdo vlastně tvoří tento federativní výběr: hvězdy, hvězdičky, renomovaní architekti i ti, které sláva teprve čeká. Někteří se již etablovali, někteří již nějakou dobu září, někteří již mají za sebou mezinárodní prezentace, jiní na svoji slávu teprve čekají. A to je právě na tomto výběru to zajímavé, že není založen na zásluhách, ale na kreativitě a potenciálu architektonického sdělení.
Objekty jsou odpovědí na otázku, jak tyto generace přistupují k takovému, možná až dadaistickému, zadání. Jak moc je zajímá, z jakého úhlu k němu přistoupí, jak specificky zhmotní ideu zadání a jak jejich výsledný projekt zapadne do celkové figury výstavy.
Projekt zahájený v Praze v předvečer 17. listopadu bude reprízován v polovině ledna 2010 v prostorách Design Factory v Bratislavě, která je pořadatelem za slovenskou stranu. Tato společná výstava je pokračováním naší několikaleté spolupráce při vzájemném představování současné české a slovenské architektury.
Výstava, která se nese více v poloze volnější tvorby, je doplněna katalogem, kde je každý ateliér představen třemi vybranými projekty. Z nich lze vyčíst, o co tomuto vybranému portfoliu architektů v jejich tvorbě či úsilí za lepší zítřky jde. Jsou zde zastoupeny realizace i projekty, vize a sny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří stáli u zrodu, realizace a kteří náš kurátorský kolektiv duševně podpořili: architektům, donátorům, partnerům a sponzorům. A především fondu Pro Slovakia, Ministerstvu kultury ČR, Slovenskému institutu v Praze a Českému centru v Bratislavě.
Dan Merta

Katalog
Výstavu doprovází dvousetstránkový česko-slovensko-anglický katalog, který představí jednotlivá studia: jak samotné architekty, tak jejich tvorbu. Mezi třemi vybranými stavbami jsou realizace, soutěžní projekty, studie či vize. Úvodní texty k české a slovenské tvorbě mladé generace napsali Imro Vaško a Adam Gebrian.
0 komentářů
přidat komentář

Související články