VÝJIMEČNÉ DOMY

Alternativa individuálního bydlení

Galerie architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
23. 05. 2007 00:10
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO, 30.5. - 8.7.2007

přednáška: 30.5.2007, 16.00
Stephan Eberstadt (Mnichov) představí svou tvorbu a Dům Ruksak
přednáška pod záštitou: Doc. akad. soch. Michal Gabriel, Děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
v 18.30 následuje slavnostní zahájení výstavy v Galerii architekturyProjekt navazuje na velmi úspěšnou výstavu, která v roce 2003 představila netradiční rodinné domy postavené s použitím dřevěné nosné konstrukce. Velký zájem také laického publika inicioval myšlenku vzniku nového, navazujícího projektu, který ukáže alternativní možnosti řešení rodinného bydlení bez materiálového omezení, ojedinělé projekty, přinášející nové myšlení a přístupy k řešení otázky bydlení, vývoj a použití nových materiálů a technologických možností.
Publikace a výstava představují jednadvacet výjimečných rodinných domů nebo obytných jednotek, pro jejichž výběr platí následující kritéria:
  • období realizace 1996 - 2006
  • výjimečná architektonická a užitná kvalita
  • rostoucí, kompaktní domy
  • mobilní, plovoucí domy
  • energeticky úsporné až pasivní domy
  • hledání nových možností bydlení
  • zajímavé umístění v neobvyklých lokalitách
  • případně neobvyklý způsob užívání a spojování více funkcí kromě základní obytné.
Vybrané domy z celého světa budou představeny na fotografiích, včetně projektové dokumentace, s komentářem v českém a plnohodnotně anglickém jazyce. Dvacet domů z přehlídky je realizovaných, jednadvácátý - projekt domu Medúza, představuje vizi blízké budoucnosti.
Projekt zaznamenává současné tendence ve vývoji společnosti a jejích požadavků
na bydlení, snaží se popsat, ukázat možnosti a přístupy k řešení stále velmi aktuálního problému individuálního, rodinného bydlení.

K výstavě bude vydán katalog.
0 komentářů
přidat komentář