V Ostravě budou vystaveny studentské práce na téma Galerie pro XXI. století

Dostavba Domu umění v Ostravě - bakalářské práce strudentů FA VUT v Brně

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Vložil
Tisková zpráva
03. 09. 2008 10:05
9. 9. 2008 – 27. 9. 2008

Dům umění – přednáškový sál, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava 
Nová síň Poruba – Mongolská 2, 708 00 Ostrava-Poruba

Vernisáž proběhne v pondělí 9. září 2008 v 17 hodin v Domě umění. Výstavu zahájí Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. ředitel GVUO, uvede Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., proděkanka pro studium, FA VUT Brno.

Výstavní sály otevřeny od úterý do soboty od 10.00−13.00 a od 13.30−18.00 hodin.

> www.gvuostrava.cz


Celkem 85 studentů Fakulty Architektury Vysokého učení technického v Brně vypracovalo bakalářskou práci na téma „Dostavba Domu umění v Ostravě“.
Předmětem bakalářské práce byl urbanistický a architektonický návrh dostavby Domu umění v Ostravě, který v současnosti slouží Galerii výtvarného umění v Ostravě. Současně s návrhem vlastního objektu dostavby galerie muselo být řešeno v rámci vymezeného území i parkování a parková úprava okolí.
Cílem návrhu bylo vybudování moderní evropské galerie pro XXI. století, která bude odpovídat charakteru a významu uměleckých sbírek, které řadí GVUO v celonárodním kontextu k těm nejdůležitějším a v krajském rámci ke zcela ojedinělým institucím. Jádrem galerie měly zůstat stálé expozice nejvýznamnějších sbírek, které spoluvytváří identitu GVUO. Návrh dostavby měl vytvořit také zázemí pro edukační a odborné činnosti se sbírkovým materiálem, zázemí pro samotné návštěvníky s možností získání rozšiřujících informací a v neposlední řadě odstranit všechny bariéry, které neumožňují přístup handicapovaným a starším spoluobčanům.
Byl stanoven povinný stavební program včetně podlažní plochy, který bylo možno rozšířit a doplnit tak, aby byly zajištěny veškeré provozní a funkční vazby.
Koncept funkčního uspořádání musel zohledňovat požadavky jednotlivých funkcí budovy (zejména výstavní prostory – osvětlení s ohledem na vystavování exponátů, bezbariérová přístupnost pro návštěvníky, depozitáře – podmínky pro uložení exponátů). Koncept provozního uspořádání musel zajišťovat také optimální vzájemné vazby jednotlivých funkcí, tj. provozů veřejně přístupných a zázemí galerie, pohyb návštěvníků, transport exponátů apod.
0 komentářů
přidat komentář