Pavel Lesenský - Hřbitov

Ateliér Hájek - Hulín, Ústav navrhování III, FA ČVUT

Vložil
Jiří Horský
06. 04. 12. 12:55
Hřbitov je společenstvím kolumbárií-kaplí, které se jako bílé zuby šplhají po úbočí kopce. Velikost kaplí a jejich proporce jsou řízeny geometrií původního betonového koryta. Police kolumbária jsou rozvrženy kolem otvoru pro vstup světla. Přístup do kaplí je možný pěšky nebo lanovkou.
0 komentářů
přidat komentář