Loos - Plzeň - Souvislosti

Zdroj
Západočeská galerie v Plzni
Vložil
Tisková zpráva
14.11.2011 18:40
Výstavy9/11/2011–12/2/2012

Výstavní síň „13
Autor/autoři: Petr Domanický, Petr Jindra
Kurátor/kurátoři: Petr Domanický, Petr Jindra
Místa, lidé, události - souvislosti Loosovy práce v Plzni / Places, people, events - Loos' work for Pilsen in context
První část výstavy („místa“) poukáže na logiku umístění jednotlivých interiérů luxusních bytů v blízkosti dnešní Klatovské třídy v Plzni nebo přímo na této třídě, která v meziválečné době představovala nejlepší adresu ve městě. Současně se první část výstavy bude zabývat dispozičním řešením Loosových bytů v návaznosti na řešení činžovních domů, v nichž se byty nacházejí.

Druhá část výstavy („lidé“) se bude zabývat osobnostmi významných zadavatelů Loosových zakázek v Plzni, především z řad továrníků, lékařů apod. Bude se zajímat i o Loosovy spolupracovníky v Plzni, především o Karla Lhotu a Norberta Kriegera. Výstava představí i jiné soudobé bytové interiéry a vily z Plzně od dalších architektů, a to v linii funkcionalistické i tradicionalistické. Zmíněna budou jména významných firem, které se na vzniku Loosových prací podílely.

Ve třetí části, nazvané „události“, bude pozornost věnována osudům Loosových bytů od doby druhé světové války do současnosti.

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Jiří Besser, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a primátor města Plzně Martin Baxa.

Komentované prohlídky s autory výstavy proběhnou

16. listopadu 2011 v 17 hodin

10. prosince 2011 v 16 hodin

8. února 2012 v 17 hodin
0 komentářů
přidat komentář

Související články