CCEA: I’m a Young „Austerian“ Architect!

Zdroj
CCEA
Vložil
Tisková zpráva
21.05.2006 18:30
Výstavy

Cyklus Young Blood zaměření na prezentaci nejmladší činné architektonické generace ze zemích Střední Evropy se po české, slovinské, slovenské, polské a maďarské výstavě věnuje rakouské scéně.

Centre for Central European Architecture, nezisková organizace, která v roce 2003 iniciovala projekt Young Blood, aktivuje jednotlivé národní kolekce na základe všeobecné a velmi liberální výzvy uveřejněné v široce dostupných odborných tištěných i internetových médiích. Vyzývá reagovat instalací na větu I´m a Young "jméno příslušné zemi" Architect!, v prostoru 3,6 m/3. Gramatická chyba figurující v názvu výstavy, nastoluje otázku jestli vůbec existuje v součastném globalizovaném světe ryze národní, specifický projev, který filtruje architekt do své práce a existence. Architekti můžou rátat s přívodem elektřiny 220V. Kvůli opakovanému převozu děl z krajiny původu do Prahy, s perspektivou dalšího transportu po Evropě musí být projekt snadno a spolehlivě sbalitelný do prostoru 1,2 x 1 x 0,5 m. Young Blood oslovuje k účastni činné architektonické ateliery u kterých věkový průměr členů nepřesahuje 35 let.
Poslední výstava z cyklu I´m a Young "Austerian" Architect! v pražském CCEA představí mladé architektonické ateliery z Rakouska. Nejedná se o úplně neznáma jména. AllesWirdGut, non-conform nebo Transparadiso už mají za sebou úspěšné realizace i navzdory nízkému věku.
Mladá generace rakouských architektů je v posledních letech opakovaně v centru zájmu různých akcí a výstav. Projekty Architecture in progress, Wonderland, Frische Fische, Vodka Pur nebo Mega se intenzivně zabývali způsobem práce mladých architektů. Ve spektru doposud konaných akcí je Young Blood: I'm a Young "Austerian" Architect! pojímáno v kontrastu s přehlídkami prací explicitně jako panorama různých pozic a stanovisek. V popředí zájmu nejsou výsledky, ale témata, která jsou důležitá pro mladou generaci rakouských architektek a architektů při výkonu jejich povolání. Výstava v CCEA prezentuje osm pozic mladých architektonických formací - osm sloganů, které jsou nejen vystaveny, ale o kterých se v rámci diskusních večerů (Slogan Battles) také podrobně hovoří. Prezentovaný výběr si vědomě nenárokuje kompletnost, je spíš momentkovým snímkem mladé rakouské scény. Kromě samotné vernisáže v příležitosti výstavy se uskuteční utkáni sloganů " transparadiso versus AGENCYOFCHANGE.NET versus x architekten".

výstava: Young Blood: I'm a Young "Austerian" Architect!
místo konání: Centre for Central European Architecture, U Půjčovny 4, Praha 1
termín konání: 9.6.2006 - 31.7.2006
vernisáž výstavy: 8.6.2006, od 19.00hod.
doprovodní program za každého počasí:
- Slogan Battles: " transparadiso versus AGENCYOFCHANGE.NET versus x architekten"
+ performance, výměna názorů / v CCEA, 8.6.2006 od 19.00hod.
+"Be a bloody idealist!"

vystavující: AllesWirdGut, feld72, Franz Sdoutz, GRID, AGENCYOFCHANGE.NET, noncon:form, transparadiso, x architekten
více informací: www.ccea-info.org, www.youngbloodaustria.at
projekt připravilo: Centre for Central European Architecture / www.ccea-info.org
koncepce projektu: Yvette Vašourková, Igor Kovačević
projekt zaštiťuje: prof. ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
lokální koordinátor: Burkhard Schelischansky, Fabian Wallmüller
speciální poděkování: Gabu Heindl, Eilfried Huth, Christian Teckert
grafický design: Petr Štěpán
produkce: Zuzana Bodnárová
projekt podpořili: International Visegrad found, Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze
0 komentářů
přidat komentář