Architektura očima studentů

Vložil
Martin Rosa
20.06.2006 00:10
Myslíte si, že už vás nemůže cestou z práce nic překvapit? Pokud využíváte městskou hromadnou dopravu, klidně se vám může takové malé překvapení naskytnout. V současné době totiž Brnem projíždí tramvajová souprava, která s sebou vozí výstavu. Na místě tradičně vyčleněném reklamním plochám můžeme nyní shlédnout téměř sto fotografií architektonicky zajímavých staveb z celého světa.

Nápad uspořádat výstavu fotografií se zrodil v hlavě studenta fakulty architektury v Brně Jiřího Vojtěška. Ten se nechal inspirovat výstavou Sebastiaa Salgada, která proběhla v loňském roce. Stejně, jako on sám, celá řada studentů této fakulty na svých cestách a studijních pobytech v zahraničí fotí. A protože jsou to studenti architektury – fotí domy, ulice, mosty, letiště – prostě to, co je baví. Jiří Vojtěšek oslovil několik svých spolužáků a ze zhruba osmi stovek fotografií společně vybrali ty, které je samotné upoutaly nejvíce. Fakulta architektury potom přispěla studentům na kvalitní tisk fotografií a finanční částkou, která umožnila projekt začít realizovat. Pomocnou ruku podala také společnost XELLA Porobeton CZ, výrobce stavebního materiálu YTONG. Tato společnost, která již tradičně podporuje významné projekty v oblasti architektury, nápad přijala s nadšením a nabídla pomoc s organizováním a medializací celé akce. Navázala tak na předchozí úspěšnou spolupráci s fakultou architektury, v oblasti studentské soutěže. V neposlední řadě přispěl Dopravní podnik města Brna, který zajistil výstavní prostory – tedy dva tramvajové vozy. Vernisáž proběhla 31. května na průjezdné koleji před brněnským výstavištěm. S vynikajícím hudebním doprovodem absolvovala souprava okružní jízdu městem. Od té chvíle jsou vozy zařazeny v běžné přepravě, kde budou po dobu tří týdnů.

Svět kolem nás

Smyslem celé akce je zpříjemnění jízdy hromadnou dopravou, ale i upozornění na stavby, které se rodí kolem nás, zaměření pozornosti na svět architektury, která nás obklopuje a také malé poučení, že architektura se stále vyvíjí, jenom to možná nedokážeme zatím dostatečně vnímat. Přitom vytváří naše okolí a ovlivňuje náš životní styl, naše emoce. Myslím, že je velmi zajímavé zjišťovat, jak žijí naši sousedé i lidé ve vzdálených a exotických koutech světa. Možná, že po jízdě touto tramvají začneme vnímat své okolí trochu jinak. Možná, že začneme porovnávat obrazy na fotografiích s obrazy, které vidíme přímo pod nimi z oken vozu. Vždyť i my všichni se mimoděk stáváme investory celé řady veřejných staveb.

Můžeme zde shlédnout fotografie známých i méně známých objektů, jako je kaple v Ronchamp, berlínský Reichstag, ale také třeba Petronas Tower v Kuala Lumpur. Nejsou to pouhé dokumentární fotografie. Je v nich zachyceno něco více – dojem, pocit. Autor výstavy říká: „ Výstava se snaží představit soudobé stavby lidem, kteří ani běžné galerie nenavštěvují, nemají možnost se seznámit se současnou architektonickou tvorbou. Chceme je oslovit, představit jim kouzlo prosklených fasád, režného zdiva, moderních materiálů a organických tvarů a odejmout tak stigma skleněných uniformních krabic z pojmu moderní architektura.“
Nezbývá, než popřát všem cíleným i náhodným návštěvníkům dostatek rovnováhy při ručkování výstavním prostorem. Autorům výstavy potom další sílu do rozvoje tohoto skvělého nápadu a mnoho úspěchu při tvorbě vlastních návrhů, třeba právě z materiálu YTONG od partnera výstavy – společnosti XELLA Porobeton CZ.

Vystavující studenti: Jiří Kolomazník, Pavel Barták, Olga Sobolová, Martin Tománek, Michaela Dlouhá, Tomáš Rabl, Roman Strnad, Šárka Vomelová a Jiří Vojtěšek
0 komentářů
přidat komentář