Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž

Vyhlašovatel
Statutární město Brno

Termín vyhlášení
05.11.2019

Termín odevzdání
po 20.1.2020 12:00

Odkaz
http://edeska.brno ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl

zpět na článek
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh musí respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohou být dílem sochařským, architektonickým nebo může jít o čistě technické řešení, pokud budou další požadavky zadavatele splněny. Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.

Dále autoři v kontextu výtvarného pojetí vodního prvku v centrální části náměstí navrhnou jména všech čtyř platanů, jež se nacházejí v prostoru určeném pro tento vodní prvek. Navrhovaná jména nejsou součástí autorského návrhu a nepodléhají hodnocení porotou. Na navrhovaná jména nebudou autory uplatněna autorská práva, zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si z autory navrhovaných jmen jména nezávisle - dle svého uvážení.

Porota
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. člen Zastupitelstva města
Mgr. Rostislav Koryčánek
Ing. arch. Marek Štěpán
doc. Mgr. Tomáš Medek
doc. MgA. Milan Houser

Ceny
1. cena - 200 000 Kč
2. cena - 150 000 Kč
3. cena - 100 000 Kč
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.