Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Začátek
st 29.5.2024 19:00

Odkaz
www.vipergallery.org ...
PřednáškyVložil
Petr Šmídek

zpět na článek
Galerie VI PER Vás zve na přednášku Robin Schuldenfrei z cyklu History, Theory & Criticism in Architecture.

V současné době vysídlených lidí a kolísajících, seismických událostí je poučný okamžik z poloviny století, v němž bylo hodně v sázce. Jako důsledek migrace a vysídlení měl exil dopad na změnu směřování modernismu v umění, architektuře a designu. Exil a účinky odcizení, které jej provázely, vnesly radikálně odlišné situace do praxe takových umělců, jako byli učitelé a umělci Bauhausu Anni a Josef Albersovi, Herbert Bayer a architekti Walter Gropius, Marcel Breuer a Ludwig Hilberseimer, což vedlo k pozoruhodným novým dílům v architektuře, umění a designu.

Při zkoumání meziválečného období, období druhé světové války a poválečného období bude argumentováno, že modernismus v umění, designu a architektuře byl formován různorodými myšlenkami, estetikou a novými materiály, spojenými seismickým posunem událostí, jež způsobily masovou dislokaci lidí obecně a migraci klíčových členů umělecké avantgardy. Tato přednáška se bude zabývat tím, jak defamiliarizace přinesla produktivní změnu prostřednictvím spojení umělců a designérů, kteří se zavázali zajistit nový, moderní způsob života pomocí moderních prostředků. Inovativní vize a návrhy, které vytvářeli, vycházely jak z míst, která opustili, tak z jejich interakce s novými místy exilu. Tento proces exilu a odcizení měl změnit směr vývoje modernismu.

Dr. Robin Schuldenfrei je profesorkou na Courtauld Institute of Art, University of London. Specializuje se na dějiny moderní architektury se zaměřením na materialitu a objekt. Zajímá se o široké otázky – teoretické i praktické – o tom, jak jsou diskurzy a praxe navrhování formovány vlastní kulturní a teoretickou kritikou daného období. Ve svém výzkumu a výuce se zaměřuje na subjektivitu objektů, jejich politické působení a sociální dopad. Její poslední knihou je Objects in Exile: Modern Art and Design across Borders, 1930–1960 (2024). Mezi její předchozí publikace patří Luxury and Modernism: Architecture and the Object in Germany 1900–1933 (2018), jakož i četné články, eseje a čtyři editované svazky, mj: Iteration: Episodes in the Mediation of Art and Architecture; Atomic Dwelling: Anxiety, Domesticity, and Postwar Architecture; a ve spolupráci s Jeffreym Saletnikem Bauhaus Construct: Fashioning Identity, Discourse, and Modernism. Schuldenfrein obdržela mimo jiné granty od Andrew W. Mellon Foundation, Graham Foundation, Society of Architectural Historians a Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Pracuje na nové knize o materiální politice globálních objektů.
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.