Lenka Kerdová: Malý Berlín ve Velké Praze – představení knihy s diskusí

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Začátek
čt 30.3.2023 19:00

Odkaz
www.facebook.com ...
Křest knihy

Praha

KarlínVložil
Tisková zpráva
Prezentace knihy Malý Berlín ve Velké Praze: Pražská meziválečná architektura německy mluvících architektů a následná diskuse.
Na co všechno myslíme, když mluvíme o německé architektuře a o vlivu německého kulturního prostředí? Lenka Kerdová si tuto otázku položila nad početným souborem domů, které v Praze mezi dvěma světovými válkami navrhli německy mluvící architekti. Nepředstavila si ho jako jednolitý blok, naopak se snažila hledat mezi pražskými díly německojazyčných architektů rozdíly, které vyplývaly z jejich odlišného původu, školení a ambicí a z různých nároků jejich klientely. Čím se německá architektura v meziválečné Praze lišila od staveb české většiny? Co způsobilo, že působí konzervativněji než český funkcionalismus? Jaké je její místo v kontextu stavební produkce německých a středoevropských měst? Při hledání odpovědí na tyto otázky se Lence Kerdové podařilo napsat mimořádně objevnou knihu, první svého druhu, která odhaluje dosud neznámé skutečnosti a souvislosti.
Lenka Kerdová je umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Ve své volné tvorbě se pohybuje nejčastěji mezi médiem malby, filmu a fotografie. Vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže u Ruth Noack (AVU Praha) a Hanse Scheirla (Akademie der Bildenden Künste Wien). V roce 2016 natočila krátkometrážní film Messestraße Elf (uveden na MFDF Jihlava). V rámci doktorského studia absolvovala několik zahraničních pobytů. V roce 2020 získala doktorát z dějin umění a stipendium na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) ve Vídni, kde od té doby žije. V roce 2022 byla kurátorkou výstavy o Janu Patočkovi v Českém centru ve Vídni. V současnosti se věnuje postdoktorandskému výzkumu a vlastní tvorbě.
Knihu vydalo nakladatelství Arbor vitae, spolupořadatel večera
Program:
představení knihy autorkou
projekce filmu Messestraße Elf (10 min)
diskuse s autorkou, Rostislavem Šváchou a Richardem Biegelem
V pátek 31. 3. 2023 se pak uskuteční procházka po několika realizacích německy mluvících architektů na Letné. Sraz v 16:00 před budovou Elektrických podniků u stanice Vltavská. Kapacita omezena.
0 komentářů
přidat komentář