Znovuotevření Podskalské celnice na Výtoni

Zdroj
Muzeum hlavního města Prahy
Vložil
Tisková zpráva
30.03.2012 19:50
Podskalská celnice na Výtoni bude od 1. dubna znovu otevřena. Její expozice jsou zaměřeny na historii zaniklého Podskalí, vltavskou voroplavbu, nákladní a osobní lodní dopravu na Vltavě a počátek vltavské paroplavby.

Název Výtoň vznikl podle úkonu vytínání určitého množství dřeva ze svázaných vorů. V nejstarší době měla celnice podobu ohrady na dřevo s jednoduchým objektem pro úřad výběrčích. Budova na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původně farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé rybářské osady Podskalí. Tato osada existovala již od sklonku 12. století a její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavované po Vltavě. Dnešní budova zůstala na úrovni původní zástavby a nachází se v blízkosti tzv. výtoniště. Je to z větší části roubená, omítnutá, pozdně gotická stavba ze 16. století, ozdobená v 17. století pískovcovým novoměstským znakem.

Expozice:

Voroplavba na Vltavě
Ústředním exponátem je věrný model vorového pramene, dále zde nalezneme nástroje používané plavci a zejména unikátní dvojici původních vesel z voru.

Historie zaniklého Podskalí – vory a lodě na Vltavě
V expozici je možné zhlédnout řadu dobových fotografií znázorňující nejen vory a lodě na Vltavě, ale řadu „lidí od vody“ při jejich každodenní práci.

Z dějin Podskalí
Podobu této čtvrti kolem roku 1870 znázorňuje model Podskalí umístěný ve středu expozice.

Nákladní plavba na Vltavě
Stavbu dřevěných lodí – šífů dokumentují fotografie kresby a model dobové nákladní lodi. Později nastoupily čluny a parníky, motorové remorkéry a nákladní lodě.

Pražská osobní paroplavba
Tradice osobní paroplavby začala v roce 1865 založením společnosti, jejíž lodi pod názvem Pražská paroplavební společnost (PPS) brázdí Vltavu dodnes.


PODSKALSKÁ CELNICE na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412, 128 00 Praha 2
Kontakt: 224 919 833, objednávky komentovaných prohlídek: tel.: 224 815 850
Otevřeno: denně kromě pondělí 10.00-18.00 hod.
www.muzeumprahy.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články