Vysočina má čtyři nové kulturní památky

Vložil
ČTK
18.01.2021 20:00
Jihlava

Jihlava – Vysočina má nové kulturní památky. Ministerstvo kultury za ně prohlásilo kovárnu se zvonicí ve Věžnici na Havlíčkobrodsku, bývalou poštovní stanici ve Stonařově na Jihlavsku, kulturní dům v obci Mnich na Pelhřimovsku a drážní objekt v železniční stanici Rozsochy na Žďársku. V tiskové zprávě to dnes oznámila Ilona Ampapová z telčckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).


Kovárna ve Věžnici z druhé poloviny 19. století sloužila také jako obecní sýpka, která byla později upravená na školní třídu a byt učitele. Díky sanktusníku na vrcholu střechy sloužila také jako zvonička. "Historická, architektonická a památková hodnota kovárny ve Věžnici spočívá v jejím stáří, autenticitě dochovaných prvků, původní dispozici, vícevrstevnatém stavebním vývoji a také ve spojení řemeslného provozu s funkcí venkovské zvonice," uvedl Miloslav Záškoda z telčského pracoviště NPÚ. Stavba má řadu autentických prvků včetně kovářské dílny se zděnou výhní.

Stonařovská poštovní stanice byla v provozu od roku 1750 dalších 170 let na silnici, která bývala hlavní dopravní spojnicí mezi Prahou a Vídní. Je poslední z 21 stanic, které trasu dlouhou přes 300 kilometrů lemovaly.

Kulturní dům v obci Mnich byl postavený mezi lety 1948 a 1950 podle projektu architekta, malíře a scénografa Jiřího Krohy nedaleko Památníku slovanského bratrství, který připomíná střet místního obyvatelstva a partyzánů s ustupující německou armádou v závěru druhé světové války. Budova si do dnešní doby uchovala svoji neporušenou hmotu. Zakázku poptával přímo komunistický ministr zemědělství Július Ďuriš. Dnes architekturu stavby označují odborníci jako svéráznou. "Architektonicky hodnotný a do detailu propracovaný reprezentativní objekt vesnického kulturního domu je vývojově, ideově i funkčně spjatý s nedalekým Památníkem slovanského bratrství, díky němuž je většina obce se svým stavebním fondem zahrnuta do ochranného pásma památníku," řekl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Pavel Macků.

Areál železniční stanice Rozsochy na lokální trati Žďár nad Sázavou - Tišnov leží asi dva kilometry severně od středu obce. Kulturní památkou byl prohlášen objekt dokončený v roce 1904, jenž v době svého vzniku sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna. "Objekt svým způsobem obohacuje a doplňuje památkový fond Kraje Vysočina o příklad sice drobné, ale zároveň kvalitní architektury, neboť objekty železničního stavitelství jsou zde zastoupeny jen velmi řídce," uvedl Záškoda.

Kromě 3000 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, jsou na území Kraje Vysočina tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna.

Pracoviště NPÚ v Telči mimo jiné zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci.
0 komentářů
přidat komentář

Související články