Vsetín znovu vyhlásil soutěž na podobu náměstí

Vložil
ČTK
28.07.2008 11:05
Praha

Vsetín - Město Vsetín už podruhé vyhlásilo urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh budoucí podoby náměstí Svobody a přilehlých ulic. Cílem radnice je zmírnění a náprava zásahů necitlivé předlistopadové výstavby do rázu centra města a vytvoření příjemného a funkčního prostranství. ČTK o tom dnes informovala mluvčí městského úřadu Eva Stejskalová.
    Vsetín vyhlásil tuto soutěž poprvé počátkem letošního roku. Přihlásily se však jen dva ateliéry. Odborná komise, která jejich návrhy posuzovala, ale žádný z nich jako vítězný nevybrala. Město proto nyní hodlá celý proces opakovat.
    Soutěž probíhá podobně jako ta první v souladu se soutěžním řádem České komory architektů, přičemž autoři prvních tří návrhů obdrží finanční odměnu v celkové výši 350.000 korun. "Smyslem soutěže je najít takové řešení, které povede k přirozené obnově této části města a to ve všech důsledcích,“ uvedl již před vyhlášením první soutěže předseda poroty a člen komory architektů Ludvík Grym.
    Návrhy musí kromě celkové koncepce a členění řešit například umístění parkovacích míst, městského mobiliáře a veřejného osvětlení či návrh úprav, případně doplnění veřejné zeleně. Památník osvobození a hrob neznámého vojína z dílny vsetínského výtvarníka Rudolfa Hlavici přitom musí být zachován, dodala Stejskalová.
    Soutěž je opět dvoukolová. V prvním kole radnice požaduje jednoduchý ideový návrh, který bude podrobněji rozpracováván v  kole druhém. Porota vybere v prvním kole tři až pět návrhů do kola druhého a jejich autory vyzve k dopracování do podrobnějšího architektonicko - urbanistického, výtvarného a technického řešení. Autoři je pak budou obhajovat před porotou.
    Vítězný návrh, který bude sloužit jako podklad pro žádost o evropské dotace na rekonstrukci náměstí, bude znám na přelomu listopadu a prosince. "Následně bude s návrhy seznámena i veřejnost," přiblížila vsetínská starostka Květoslava Othová.
    Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách České komory architektů (www.cka.cz), v informačním systému o zadávaní veřejných zakázek (www.isvzus.cz) a na webu města (www.mestovsetin.cz)
0 komentářů
přidat komentář

Související články