Vláda by měla vyhlásit 38 nových národních kulturních památek

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
04.02.2010 22:55
Praha

Praha - Vláda by měla na svém pondělním jednání vyhlásit 38 nových národních kulturních památek (NKP). Je mezi nimi třeba Plečnikův kostel v  Praze na Vinohradech, kubistický dům U Černé Matky Boží, brněnský hotel Avion, vila Primavesi v Olomouci i technické stavby. Z movitých památek bude nejvyšší ochranu státu požívat zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz Slovenská strela z roku 1936.
    Materiál, který ministři dostanou, zahrnuje návrh na prohlášení 33 nemovitých a pěti movitých NKP, a to ze všech krajů, sdělila ČTK Viktorie Plívová z tiskového oddělení ministerstva kultury, které návrh předkládá. Prohlásit objekt či předmět za kulturní památku má v kompetenci sám úřad, NKP pak prohlašuje vláda. Pokud kabinet současný návrh schválí, seznam NKP se rozšíří od letošního 1. července. Národních kulturních památek by pak v zemi bylo 274. Vedle historických staveb se mezi NKP v posledních letech prosazují i stavby novější, průmyslové i  technické.
    Prohlášení staveb či věcí za NKP nepřinese nové nároky na státní rozpočet. Všechny navrhované NKP jsou dnes kulturními památkami a na jejich obnově se ministerstvo kultury podílí, popřípadě bude podílet poskytováním dotací ze svých památkových programů. V ČR je více než 40.000 nemovitých a téměř 50.000 movitých kulturních památek. Informace o tom, zda určitá stavba je, či není kulturní památkou, lze získat na internetové stránce www.monumnet.npu.cz, spravované Národním památkovým ústavem.
    Statut NKP, tedy nejvyšší památkové ochrany, znamená například to, že v případě rekonstrukce stavby je daleko třeba více dbát na zachování její autenticity. To se bude aktuálně týkat třeba dlouho připravované restaurace brněnské vily Tugendhat či taktéž v Brně se nacházejícího funkcionalistického hotelu Avion, který by měl být mezi novými NKP. Za špatnou péči mohou vlastníci kulturních památek dostat pokutu až dva miliony korun, vlastníci NKP až čtyři miliony.
    Prohlášení kulturních památek za NKP znamená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie, deklaruje se jejich mimořádný kulturní význam. Současný návrh je zaměřen na památky od architektury 19. a 20. století přes umělecká díla a technické památky až po vesnickou lidovou kulturu tak, aby byli mezi národními kulturními památkami zastoupeni všichni nejvýznamnější představitelé jednotlivých skupin a typů.
    Druhá část předkládaného návrhu obsahuje změnu nařízení vlády z roku 1999, kterým byla mimo jiné za NKP prohlášena česká část koněspřežní železnice České Budějovice - Linec. Její dosavadní vymezení kvůli rozdělení či přečíslování parcel už podle ministerstva neodpovídá stávajícím geodetickým podkladům a přináší problémy v praktickém použití. Z tohoto důvodu se navrhuje nové vymezení této NKP, které ale nepředstavuje její rozšíření ani zúžení; žádná nová část se neprohlašuje.

Seznam kulturních památek, které by měla vláda v pondělí prohlásit za národní kulturní památky:
    
Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

    a) v Jihočeském kraji
     1. Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,
     2. Zámek Vimperk,
     3. Zemský hřebčinec v Písku;

     b) v Jihomoravském kraji
     1. Hotel Avion v Brně,
     2. Klášter cisterciaček Porta coeli v  Předklášteří,
     3. Archeologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov,
     4. Větrný mlýn v Kuželově;

     c) v Karlovarském kraji
     1. Císařské lázně v Karlových Varech,
     2. Kostel sv. Máří Magdalény v  Karlových Varech,
     3. Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních;

     d) v Královéhradeckém kraji
     1. Dům čp. 92 "Dřevěnka" v Úpici,
     2. Vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné;

     e) v Libereckém kraji
     1. Hospodářský dvůr zámku v Zákupech,
     2. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova;

     f) v Moravskoslezském kraji
     Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově;

     g) v  Olomouckém kraji
     Vila Primavesi v Olomouci;

     h) v Pardubickém kraji
     1. Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi,
     2. Zámek s  opevněním v Pardubicích,
     3. Krematorium v Pardubicích,
     4. Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů;

     i) v Plzeňském kraji
     1. Zámek Červené Poříčí,
     2. Klášter premonstrátek v Chotěšově,
     3. Vodní hamr Dobřív,
     4. Jízdárna ve Světcích;
 
     j) v hlavním městě Praze
     1. Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě,
     2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech,
     3. Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči;

     k) ve Středočeském kraji
     Park a zámek v Průhonicích;

     l) v Ústeckém kraji
     Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě;

     m) v kraji Vysočina
     1. Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě,
     2. Klášter premonstrátů v Želivě;
 
    n) ve Zlínském kraji
     1. Hřbitov ve Střílkách,
     2. Fojtství ve Velkých Karlovicích.
    
Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:

    a) v Jihočeském kraji
    Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě;

    b) v Jihomoravském kraji
    Světelský oltář;

    c) v  Moravskoslezském kraji
    Železniční motorový vůz M 290.001 - Slovenská strela;

    d) v Praze
    Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila;

    e) v kraji Vysočina
    Přemyslovský krucifix z  Jihlavy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články