Vítkovický areál patří k nejvýznamnějším technickým památkám v ČR

Zdroj
Petr Satrapa
Vložil
ČTK
17.07.2009 12:10
Praha

Ostrava/Praha - Vizitka národní kulturní památky (NKP) důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren a výběr významných technických památek v ČR:

    
NKP důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren:
 • v areálu z 1. poloviny 19. století je na jednom místě soustředěn celý technologický proces od těžby uhlí až po výrobu železa i koksu, čímž je jedinečný v celé Evropě; dochovalo se i několik desítek funkčních unikátních strojů a zařízení (parní buchary, lisy, válcovací stolice, tažírna trub) či energetická ústředna;
 • součástí areálu dolu Hlubina je kromě bývalého dolu také například těžní věž, kompresorovna nebo stará rozvodna;
 • historie výroby železa ve Vítkovicích sahá až do roku 1828, kdy zde vznikly moderní železárny (původně nazývané Rudolfova huť) - první vysoká pec byla uvedena do provozu v roce 1836;
 • zakladatelem železáren je olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, za rozvojem podniku stály rodiny Rothschildů a Gutmannů;
 • výroba železa byla ve Vítkovicích ukončena 27. září 1998, již v létě téhož roku byl zastaven provoz aglomerace a koksovny;
 • památkovou ochranu získal vítkovický areál v roce 2000, důl Hlubina v roce 1993, na seznam NKP byly zařazeny v roce 2002;
 • vysoké pece jsou pro svou nepřehlédnutelnost v centru města nazývány "ostravské Hradčany";
 • nedávno byl zrekonstruován tzv. Rothschildův zámeček - kulturní památka, která sloužila jako sídlo ředitelů;
 • loni byl areál dolních Vítkovic zařazen na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví, občas se spekuluje o možnosti navrhnou areál na zápis na prestižní seznam UNESCO.
Technické památky na seznamu NKP:
Seznam NKP, na němž je nyní 236 nejcennějších památek na území ČR (o zařazení památek mezi NKP rozhoduje vláda), nerozlišuje mezi technickými a ostatními památkami. Průmyslovým účelům však původně složilo krom Vítkovic nejméně osm dalších:
 • Koněspřežná železnice České Budějovice - Linec (Českobudějovicko a Českokrumlovsko)
 • Rožmberská rybniční soustava (Jindřichohradecko)
 • Rudá věž (věž smrti) v Ostrově (Karlovarsko)
 • Středověký cínový důl Jeroným v Čisté (Sokolovsko)
 • Vodní mlýn ve Slupi (Znojemsko)
 • Papírna Velké Losiny (Šumpersko)
 • Vodní elektrárna Třeština (Šumpersko)
 • Důl Michal (Ostrava)
Výběr významných technických památek v ČR (abecedně):
 • Baťův kanál - umělá vodní cesta ze 30. let minulého století spojující Otrokovice na Zlínsku s Rohatcem na Hodonínsku.
 • Čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči - stará pražská čistírna z roku 1906, nyní slouží jako Ekotechnické muzeum; v areálu je i funkční čerpací soustrojí z roku 1903.
 • Dělostřelecká tvrz Dobrošov (Náchodsko) - pevnost je nejvýznamnějším komplexně dochovaným dokladem československého vojenského opevnění budovaného ve 30. letech minulého století v reakci na agresivní politiku nacistického Německa.
 • Hamr v Dobřívě (Rokycansko) - vodní hamr (mechanizovaná kovárna na vodní pohon), který vznikl zřejmě již v 16. století, je považován za nejvýznamnější památku svého druhu v ČR.
 • Hořínské zdymadlo na Vltavě (Mělnicko) - unikátní technická památka z roku 1905 s expozicí původních soustrojí.
 • Hornické muzeum v Příbrami - údajně nejnavštěvovanější technická památka v Česku nabízí přes 40 expozic v historických objektech i pobočkách; mimo jiné hornický skanzen Březové hory, Ševčinský důl či důl Drkolnov s unikátní technickou památkou světového významu - vodním kolem o průměru 12,4 metru.
 • Hornický skanzen Mayrau - ve skanzenu u Vinařic na Kladensku lze spatřit i parní těžní stroj v původní strojovně.
 • Koněspřežná dráha - nejstarší železnice na evropském kontinentu vybudovaná v letech 1825 až 1832 spojovala České Budějovice s rakouským Lincem, od roku 1836 prodloužena do Gmundenu; dodnes se dochovaly pouze její zbytky.
 • Schwarzenberský plavební kanál - jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb v ČR vznikla v posledních letech 18. století na severních úbočích Šumavy a sloužila k plavení dříví; spojuje povodí Vltavy a Dunaje, je nejdelší plavební stokou v Česku.
 • Stará huť v Josefovském údolí (Blanensko) - technická památková rezervace, dochovaný historický výrobní provoz dokládající technologii železářské výroby v 18. a 19. století.
0 komentářů
přidat komentář

Související články