V Ostravě by měla vzniknout nová městská čtvrť s až 12.000 obyvateli

Vložil
ČTK
16.06.2022 08:10
Ostrava

Ostrava – V Ostravě by měla vyrůst nová městská čtvrť s až 12.000 obyvateli. Vzniknout může v bý- valém průmyslovém areálu historické Žofínské huti mezi Dolními Vítkovicemi a lokalitou Karolina, kde dnes stojí obchodní centrum, kancelářské a bytové domy. Nová čtvrť by navíc propojila centrum města s industriálním areálem Dolních Vítkovic. ČTK to řekl Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.


"Brownfield Pod Žofinkou na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektaru a patří mezi strategické rozvojové zóny města, zařazené do našeho strategického plánu. Celé zájmové území pak má necelých 100 hektarů. Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci a zahájíme návazné přípravné práce,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí pak řekou Ostravicí. Návrh dalšího rozvoje pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích. "Scénář minimální definuje minimální rozsah, při kterém se vyplatí do území investovat. Maximální scénář naopak stanoví limitní kapacity území a města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12.000 nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 7600 trvale bydlících," řekl Havránek.

Scénáře podle něj vycházejí z navrhované urbanistické koncepce, cílem je multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. Zpracována je dopravní i krajinářská část. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají.

"Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Následujícím krokem města bude prověření návrhu a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu," upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Záměr významně ovlivňuje i samotné území Dolních Vítkovic. Nově se tak bude muset definovat budoucí rozvoj lokality. Jan Světlík, hlavní vlastník společnosti Vítkovice a.s., se domnívá, že si Ostrava takovouto proměnu zaslouží. "Ostrava by se měla osmělit vybudovat širší centrum. Ideální by pro to bylo území podél řeky Ostravice. Kolem řek se města rozrůstají po staletí," uvedl.

Práce na základních projektových podkladech zaberou zhruba 1,5 roku. První faktické realizace k propojení území by mohly začít do pěti let. Brownfield Pod Žofinkou nyní prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.
0 komentářů
přidat komentář