V Jihlavě měl premiéru film o architektu Josefu Hoffmannovi

Zdroj
Jaroslav Buček
Vložil
ČTK
08.09.2012 11:55
Jihlava

Josef Hoffmann

Jihlava - Diváci v Jihlavě včera zhlédli premiérovou projekci dokumentárního filmu režiséra Theodora Mojžíše o architektu a designérovi Josefu Hoffmannovi. Snímek vznikl v koprodukci České televize a soukromé společnosti Videotheo. Finančně se na něm podílel i Kraj Vysočina, který jako jeden z inspirátorů projektu také zajistí dostupnost filmu pro veřejnost v muzeích a ve školách.

    "Uvidíme, jak snímek přijmou diváci, přece jen hodinový dokument o architektuře, i když jde o osobnost jako Josef Hoffmann, může být náročný," řekl Mojžíš ČTK před zahájením projekce. Záběry staveb, objektů i interiérů se proto filmaři snažili propojit se Hoffmannovým životem. Film bude dostupný v několika jazykových mutacích.
    Mojžíš je mimo jiné také autorem filmových medailonků sedmi osobností, které budou letos oceněny Nejvyšší cenou kraje Vysočina. Dvou až tříminutové portréty budou poprvé promítnuty na slavnostním večeru u příležitosti předání Nejvyšších krajských ocenění 21. října v Horáckém divadle v Jihlavě.
    Hoffmann ve svých projektech usiloval o dosažení vizuální harmonie návrhu a nejvyšší kvality provedení. Do světa moderní architektury a designu vnesl geometrické prvky. Na počátku 20. století našel zalíbení v kontrastu bílé a černé barvy, které velmi rád uplatňoval na svých stavbách v interiérech i na uměleckořemeslných předmětech.
    Roku 1903 založil Hoffmann spolu s malířem a designérem Kolomanem Moserem a průmyslníkem Fritzem Waerndorferem uměleckořemeslné dílny Wiener Werkstätte. Vznikal zde nábytek, práce z drahých i běžných kovů, vazby knih, posléze keramika a textil. Součástí byl i Hoffmannův architektonický ateliér.
    Josef Hoffmann patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry první poloviny 20. století. Narodil se 15. prosince 1870 v Brtnici v domě na dnešním náměstí Svobody. V domě je dnes Muzeum Josefa Hoffmanna, které je společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a MAK - Rakouského muzea užitého a současného umění ve Vídni.
0 komentářů
přidat komentář