V Brně-Bohunicích je v plánu nový polyfunkční areál

Vložil
ČTK
11.11.2020 20:40
Brno

Bohunice


Brno – V brněnských Bohunicích vznikne polyfunkční areál, ve kterém bude mimo jiné téměř 400 bytů. Město se s investorem chce domluvit na podmínkách výstavby. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.


Zamýšlený polyfunkční areál je v plánu na jihovýchod od křižovatky Jihlavská-Dlouhá. Vznikne šest budov se společnými dvěma podzemními podlažími. Dvě budovy na severní straně budou určeny pro kanceláře, služby a obchody. V dalších čtyřech se bude bydlet. Vzniknout by zde mělo 392 bytů různých dispozic. Parkování pro 499 aut má investor v plánu umístit do podzemí, na povrchu jich bude možné zaparkovat deset. Nezastavěná plocha bude sloužit jako veřejné prostranství se zelení, obchody, restauracemi, kavárnami a venkovním mobiliářem.

"Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako je například vodovodní řad, kanalizace, veřejné osvětlení nebo chodníky. Další podmínkou je umístění akumulačních nádrží pro dešťovou vodu, a to ke každé budově. Zachycená voda poté bude využívána na zálivku a případně bude odváděna do retenční nádrže," uvedl radní města pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Jednou z dalších podmínek bude koordinace stavby s plánovaným rozšířením Jihlavské. "Neméně důležitou součástí smlouvy bude vysazení aleje stromů podél ulice Dlouhá a zajištění vsakovacích opatření. Ploché střechy budov pak budou porostlé zelení. V neposlední řadě developer odvede městu investiční příspěvek, ze kterého bude financována výstavba mateřské školy pro místní děti," doplnil Chvátal.

Investor se na město obrátil se žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Brněnští radní to projednali na dnešním zasedání.
0 komentářů
přidat komentář