Symposium experimentální architektury EAB#4

Zdroj
Klára Pučerová, GJF
Vložil
Tisková zpráva
13.06.2019 08:05
Praha

Martin Gsandtner

Sympozium se bude konat v pátek 14. června 2019 na Fakultě architektury, ČVUT v Praze, sál Kotěra č. 105. Vstup je pro studenty zdarma a pro dospělé 300,- Kč (prodej na místě). Konference bude probíhat v angličtině.

9:30 až 10:00
Martin Gsandtner | opening speech

10:00 až 10:40
Jürgen Heinzel | UNStudio

10:40 až 11:20
Ramon Elias Weber | MIT Media Lab

11:20 až 12:00
M. Casey Rehm | SCI-Arc

12:00 až 12:40
Mollie Claypool | Bartlett School of Architecture

12:40 až 13:30
lunch break

13:30 až 14:10
Daniel Köhler, Rasa Navasaityte | Innsbruck University; Lab-eds

14:10 až 14:50
Jose Sanchez | Plethora Project

14:50 až 15:30
Manuel Jimenez García | Bartlett School of Architecture; Nagami

15:30 až 16:00
coffee break

16:00 až 16:40
Jakub Klaška | Bartlett School of Architecture, Zaha Hadid Architects

16:40 až 17:20
Soomeen Hahm, Igor Pantić | Bartlett School of Architecture

17:20
Paul Clemens Bart, Marvin Bratke | Bart//Bratke

„Ekonomická krize v roce 2008 je historickym milnikem ve vývoji experimentální architektury. Předchozí dvě dekády, označované historikem architektury Mariem Carpem jako „digitální převrat“ (The Digital Turn), reflektovaly éru hluboké víry v digitální architekturu. Krize však vyvolala proti digitálnímu navrhování vlnu odporu, najednou bylo spojováno s pochybením globální ekonomiky a nezodpovědností neoliberální politiky. Univerzity pozastavili studijní programy digitální architektury, kurátoři si našli jiné obory zájmu a přehlídky se zaměřily na jiná umělecká odvětví.
Nová generace studentů, čerstvých absolventů digitálně orientovaných magisterských oborů, se ocitla v radikálně odlišném pokrizovém světě. Dnes, deset let poté, se vyhranilo několik nových proudů a směrů, které odrážejí celé dvě dekády výzkumu v oboru digitálního navrhování. Mezi tyto trendy lze řadit pojem „skromné elegance“ (austerity-chic), architekta Alejandra Zaery Pola přes italskou „Tendenzu 2.0” Pier-Vittoria Aureliho, po Dogma a Office. Zároveň termín „post-digital“ prezentuje názor, ve kterém již „digitální“ není vnímáno jako novinka, ale stává se součástí každodenního života. Na to reaguje další skupina mladých tvůrců pod označením „Discrete”. Ta tvrdí, že společnost nikdy nebyla digitální a že současná idea postdigitálního světa je tedy smyšlená a nesprávná.
Poslední desetiletí dalo vzniknout nové rozsáhlé scéně, na níž se objevují různé reakce na „digitální převrat“. Tyto současné postoje jsou kritické, odmítavé, ale i oslavné. Nejsou však pouze stylizovanými pózami? Jsou opravdu kritické? Bienále experimentální architektury 2019 se pokusí definovat některé z těchto současných proudů a odhalit komplexitu a touhu vyvracet zažité tradice.“
Gilles Retsin, Londýn 2019

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články