Studenti brněnské architektury kritizují postup vyučujících

Zdroj
Lenka Horáková; tisková zpráva
Vložil
ČTK
16.07.2014 20:25
Brno - Padesátka studentů dnes vpodvečer uspořádala smuteční pochod jako rozloučení s demokracií na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Dala tak najevo nesouhlas s postupem 13 profesorů a docentů, kteří vyhrožují odchodem z fakulty v případě, že rektor jmenuje děkanem nově zvoleného Rostislava Koryčánka. Tomu vytýkají, že není vystudovaný architekt. Studenti považují chování vyučujících za nešťstné, řekl dnes ČTK student Jan Kristek.

    Volba děkana se táhne kvůli obstrukcím některých kantorů už více než čtvrt roku. Podle Kristka vyučující hrozící odchodem překročili únosnou hranici. Rektor Petr Štěpánek ještě Koryčánka děkanem nejmenoval a o dalších krocích se rozhoduje.
    "V rámci procesu volby děkana došlo ze strany úzké skupiny profesorů a docentů k porušení demokratických principů a nastavených mantinelů soužití akademické obce a fakulty," uvedl Kristek, který je studentem doktorandského programu na fakultě a jedním z iniciátorů pochodu. Podle něj profesoři zvolili nátlakovou metodu na rektora a blokují jmenování demokraticky zvoleného kandidáta do funkce děkana.
    Mezi studenty se našli takoví, kteří jmenování zvoleného Koryčánka podporují, i tací, kteří ho nepodporují. Všichni však označili postup kantorů za nátlak a shodli se na tom, že je nutné se mu postavit. "Celý proces volby byl z jejich strany plný obstrukcí a trvá přes tři měsíce. Profesoři podepsali na uzavřeném jednání prohlášení, že jmenování děkana je neslučitelné s jejich setrváním ve funkci. Tímto krokem obcházejí rozhodnutí demokratického senátu a destabilizují fakultu, což je za hranicí únosnosti," upozornil Kristek.
    Studenti chtěli akcí vyjádřit nesouhlas s částí vyučujících, ale také vyjádřit podporu rektorovi v těžkém rozhodování. Podle studentů by ustoupení rektora a nejmenování Koryčánka mohlo být precedentem pro další případy, což by ohrozilo demokracii.
    Rektor Petr Štěpánek zatím Koryčánka, který v minulosti vedl Dům umění v Brně, nejmenoval. "Rektor situaci pečlivě monitoruje. Chce najít nejlepší řešení pro fakultu i celé Vysoké učení technické," řekla ČTK mluvčí VUT Jitka Vanýsková.

Studenti za demokratickou Fakultu architektury VUT v Brně

Tisková zpráva

Fakulta architektury VUT v Brně je v  současné době svědkem série bezprecedentních událostí. Skupina profesorů a docentů nátlakovou metodou usiluje o blokaci jmenování demokraticky zvoleného kandidáta do funkce děkana FA VUT.


Začátkem července eskalovaly několikaměsíční obstrukce spojené s volbou děkana do podoby sepsání neveřejného prohlášení adresovaného rektorovi VUT, ve kterém tato skupina napadá nevybíravým způsobem osobu zvoleného kandidáta Mgr. Rostislava Koryčánka.

V tomto prohlášení zároveň signatáři deklarují neslučitelnost jeho jmenování se svým dalším působením na FA a de facto se tímto za zády akademické obce pokoušejí silou bez demokratického mandátu ovlivnit volbu děkana a tím obchází legitimitu Akademického senátu FA VUT v Brně.

Jako studenti a členové akademické obce FA jsme pobouřeni jednáním této části akademického sboru a jsme přesvědčeni, že v nastalé situaci nemůžeme zůstat pasivní. Pokud by zvolenými nátlakovými metodami dosáhli svého cíle, znamenalo by to nebezpečný precedent pro budoucí fungování fakulty a ohrožení základních demokratických principů, na kterých je založen chod akademické obce.

Jedinou možností, jak čelit zákulisnímu jednání na FA, je veřejná deklarace nesouhlasu s obcházením Akademického senátu úzkou skupinou nevolených členů na úkor celé akademické obce. Proto jsme se rozhodli naše rozhořčení vyjádřit veřejnými akcemi, z nichž první bude protestní happening, který se bude konat 16. 7., a začne v 18 hodin u hotelu Avion v Brně.

Našim cílem je dosáhnout respektování demokratických principů a tím obnovit standardní fungování FA VUT v Brně. Chceme diskuzi ve veřejném prostoru. Jsme hlasem, který má právo být vyslyšen. Chceme, aby celá akademická obec respektovala demokratické rozhodnutí Akademického senátu. Věříme, že rektor rozhodne dle svého nejlepšího vědomí bez ohledu na jakýkoli nátlak.


Za přípravný výbor iniciativy:

Ing. arch. MArch Jan Kristek

Bc. Tereza Kvapilová

Bc. Lucie Nippertová

Petr Preininger

Bc. Alžběta WidholmováTisková konference k tomuto prohlášení proběhne dne 21. 7. 2014 od 14:00 v kavárně Mezzanine, Údolní 15, Brno, 602 00.

Informace k happeningu na oficiálních stránkách iniciativy
ZDE
0 komentářů
přidat komentář

Související články