Vložil
ČTK
15.07.2021 09:10

zpět na článek
1 komentář
Reakce MMR
redakce
| 15.07.21 10:02
Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá tvrzení v článku ČTK „Stavební zákon ohrozí památky, měl by se novelizovat, míní odborník“, že přijetím nového stavebního zákona jsou v ohrožení kulturní památky a kulturní dědictví v České republice. Nový stavební zákon v žádném případě nelikviduje ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, naopak má za cíl zjednodušení a zrychlení realizace staveb v České republice při zachování důsledné ochrany sledovaných veřejných zájmů, včetně ochrany památkové péče. Spolu s novým stavebním zákonem byl novelizován i stávající památkový zákon, který taktéž plně respektuje ochranu kulturních památek. Změna památkového zákona byla provedena po dohodě s Ministerstvem kultury.

Na úseku památkové péče Ministerstvo pro místní rozvoj velmi úzce spolupracovalo s Ministerstvem kultury, který je gestorem památkového zákona. Veškeré změny týkající se zájmů památkové péče byly s tímto resortem konzultovány. Zvláště v případě zvláštních zákonů byly respektovány názory odborníků z jednotlivých rezortů, s nimiž bylo hledáno optimální řešení, aby byly odstraněny případné rozpory.

Ministerstvo pro místní rozvoj plně respektuje skutečnost, že je Česká republika na úseku ochrany památkové péče vázána uzavřenými mezinárodními smlouvami i ve vazbě na Centrum světového dědictví UNESCO. Zde plní svoji úlohu Ministerstvo kultury, v jehož výlučné gesci je sledování plnění závazků České republiky v této oblasti. Smyslem nového stavebního zákona je zajistit funkční proces výstavby v České republice v souladu se stávajícím právním pořádkem i mezinárodními závazky.
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.