Stavbu českého pavilonu na Expo 2020 dokončuje jiná firma

Vložil
ČTK
03.01.2021 09:25
Jindřich Ráftl
Jan Tůma


Praha - Kvůli opakovanému porušení smluvních závazků a prodlení s dodávkami byl na podzim vyměněn dodavatel stavby českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Výstava byla kvůli koronavirové epidemii odložena na termín od 1. října 2021 do 31. března 2022. Společnost MCI nahradila dubajská společnost Pico. Podle ministerstva zahraničí, které průběžnou informaci v pondělí předloží vládě, ale i přes pandemii a výměnu dodavatele přípravy účasti České republiky na Expo 2020 pokračují podle schváleného plánu.


Kancelář generálního komisaře (KGK), jímž je Jiří František Potužník, vypověděla smlouvu s dodavatelem stavby českého pavilonu, společností MCI, kvůli opakovanému porušení smluvních závazků a prodlení s dodávkami. V případě jejich dalšího prohlubování by podle resortu mohla ohrozit závazné termíny dokončení stavby. Smlouvu KGK vypověděla ke konci září.

Nového dodavatele vybrala KGK v soutěži během dvou měsíců, začátkem listopadu obnovila práce na pavilonu dubajská společnost Pico. Nepředpokládá se, že by výměna dodavatele znamenala překročení schváleného rozpočtu na stavbu. Od října Potužník dohlíží na závěrečnou fázi stavby pavilonu přímo na místě.

Přípravy pavilonu jsou ve fázi před dokončením fasády, finalizace interiérů je plánována na letošní leden. Mezi březnem a srpnem bude dokončený pavilon zakonzervován.

Česká expozice na výstavě bude rozdělena na stálou část, která bude začleněná do zahrady a pavilonu po celou dobu trvání Expo 2020, a rotační, jež se bude měnit každé dva týdny. "Expozice jsou tematicky zaměřeny především na vědu, výzkum, inovativní technologie a moderní design," uvedlo ministerstvo.

Stálou instalaci bude tvořit deset exponátů, jejichž investoři vkládají v průměru dva milionu korun na každý, poznamenal úřad. Obsah rotační expozice budou zajišťovat partneři ze státní správy i soukromého sektoru. V oblasti veřejné správy spolupracuje KGK například s ministerstvy zahraničí a průmyslu, agenturou CzechTourism, na prezentaci České republiky na výstavě se budou podílet také Jihomoravský kraj, Brno, Praha a množství vědeckých a univerzitních pracovišť.

Jádrem národní expozice bude systém S.A.W.E.R vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie. Systém bude mít kapacitu 500 litrů vody denně a bude sloužit mimo jiné k zavlažování zeleně kolem pavilonu. Český pavilon by měl zahrnout také představit například české sklo nebo lázeňství, mezi exponáty budou také interaktivní stěna z 3D tiskáren nebo robotická ruka.

Původně plánovaný rozpočet českého pavilonu na výstavě byl 260 až 310 milionů korun podle účasti partnerů ze soukromého sektoru. Vláda ale v červenci rozhodla o navýšení rozpočtu o 25,2 milionu kvůli ročnímu odkladu v důsledku koronavirové pandemie.

Příspěvek ze státního rozpočtu pro období let 2017 až 2022 činí 185,2 milionu, dalších 69 milionů je vyčleněno ve Fondu reprodukce majetku KGK, a to z úspor z výstav Expo 2010 a 2015. Zbytek, tedy 31 až 81 milionů, zajišťuje KGK ze třetích zdrojů. V současnosti činí podle ministerstva smluvní závazky třetích stran zhruba 80 milionů, z toho zhruba čtvrtina jsou závazky finančního charakteru.
0 komentářů
přidat komentář

Související články