Rozvoj knihovnictví si do roku 2027 vyžádá 17,8 mld. Kč

Vložil
ČTK
15.08.2020 22:15
Praha – Koncepci rozvoje knihoven na léta 2021 až 2027 projedná v pondělí vláda. Materiál popisuje, co všechno české knihovnictví v příštích sedmi letech bude potřebovat, a počítá, že z veřejných peněz by na úkoly stanovené koncepcí mělo jít 17,8 miliardy korun. Z toho 4,4 miliardy korun by mělo jít z rozpočtu ministerstva kultury. Vyplývá to z materiálu připraveného pro jednání vlády. Koncepce počítá i s investicemi do budov knihoven a depozitářů a zakotvuje potřebu stavby nové budovy Národní knihovny. Ta ale bude vyčíslena v jiném materiálu chystaném pro vládu.


Koncepce plánuje dostavbu depozitáře Moravské zemské knihovny a stavbu budovy Moravskoslezské vědecké knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci a počítá na ně se dvěma miliardami korun z veřejných rozpočtů.

Pro Národní knihovnu z plánu vyplývají mimo jiné závazky zajistit zpřístupnění digitalizovaných děl nedostupných na trhu s náklady 42 miliony korun nebo vytvořit a zajistit provoz systému pro sběr, zpracování, zpřístupnění a ukládání online elektronických publikací, což by mělo přijít na 210 milionů korun. Na 750 milionů korun je v koncepci vyčísleno zajištění správy a ochrany knih ohrožených devastací kyselého papíru a vybudování Mezioborového metodického centra konzervace novodobých dokumentů. Úkoly pro NK jsou celkem vyčísleny na 1,23 miliardy korun investičních nákladů a 1,1 miliardy neinvestičních nákladů.

Z dalších institucí koncepce zvlášť zdůrazňuje ještě úkoly pro Moravskou zemskou knihovnu. Ta má mimo jiné zajistit provoz Českého literárního centra, na což se v plánu počítá se 140 miliony korun. S 98 miliony korun se počítá na digitalizaci knihovních fondů, která se má rozšířit na další typy dokumentů jako hudebniny, plakáty, pohlednice či zvukové dokumenty. Pro Moravskou zemskou knihovnu koncepce na zmíněná léta počítá se 780 miliony korun.

Obecně pak mezi úkoly českého knihovnictví stanoví koncepce třeba ještě potřebu vytvořit pro knihovny nový dotační program na podporu ochrany fondů, obnovit Národní program centrální ochrany a prevence živelních katastrof, vybudovat ústřední depozitní knihovnu pro málo využívané dokumenty, vybudovat mobilní pracoviště záchrany kulturního dědictví pro operativní konzervátorské zásahy nebo vybudovat Národní zvukové centrum pro zpracování, digitalizaci a ochranu zvukových dokumentů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články