Rektorem UMPRUM byl zvolen historik umění Jindřich Vybíral

Vložil
ČTK
26.11.2018 22:05
Praha - Rektorem Vysoké školy umělecko- průmyslové (UMPRUM) dnes akademický senát zvolil dosavadního vedoucího katedry teorie a dějin umění Jindřicha Vybírala. Ve volbě neměl protikandidáta. Do funkce by měl po jmenování prezidentem republiky nastoupit od března 2019. Vybíral v čele školy vystřídá Jindřicha Smetanu, který instituci vedl po dvě funkční období.


Profesor Vybíral plánuje navázat na práci svého předchůdce a vedle budování dílenského zázemí v Mikulandské ulici chce pokračovat také v přípravě programu restaurování užitého umění, zintenzivnit spolupráci s průmyslem a dále podporovat umělecký výzkum, uvedla škola v tiskové zprávě. "Mimo to by chtěl prohloubit téma internacionalizace, rozšířit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti," doplnila.  

Přestavba bývalé základní školy v Mikulandské ulici v centru Prahy na technologické a dílenské zázemí pro UMPRUM začala letos na jaře. Stavba za zhruba 420 milionů korun by měla trvat asi rok a půl. V létě se na stavbě zřítila dvě patra, dům se ale zbourat nemusel. Za Vybíralova předchůdce Smetany škola také místo své zkratky VŠUP začala používat termín UMPRUM, který více odkazuje k historii školy i její náplni.

Osmapadesátiletý Vybíral vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Koncem 80. let pracoval na tehdejší Pedagogické fakultě v Ostravě, v letech 1989 až 1997 v Národní galerii v Praze. Od roku 1996 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde přednáší dějiny architektury a designu. Byl prorektorem školy a v letech 2011 až 2018 předsedou akademického senátu. Vedoucím katedry dějin a teorie umění je od roku 2006.

Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem desítek studií a knih, známá je třeba obsáhlá publikace o architektu Leopoldu Bauerovi (2015) nebo knihy Zrození velkoměsta (1997), Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002). Vybíral je členem vědecké rady Národní galerie, Národního památkového ústavu a Ostravské univerzity, členem dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, členem redakčních rad časopisu Umění a britského Journal of Art Historiography.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová byla první tuzemskou vysokou školou, jejíhož rektora odvolal prezident. Stalo se to v roce 2006 a odvolaným rektorem byl malíř Boris Jirků. Prezident se tak rozhodl na návrh akademického senátu, který byl nespokojený s jeho prací. Mnozí pedagogové i studenti školy Jirků vytýkali to, že se zúčastnil volby rektora sám jako člen akademického senátu. To mu zákon nezakazuje, senát však upozorňoval na to, že osoba zastávající pozici rektora vysoké školy musí oplývat morálními vlastnostmi. A hlasování pro sebe samého k nim podle senátu nepatří. O vítězství Jirků ve volbě rozhodl právě jeden hlas.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Dělí se na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry podle své odborné specializace. Škola se dvakrát ročně otevírá veřejnosti při prezentacích studentských prací Artsemestr. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho zhruba polovinu v zahraničí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články