Před 80 lety zemřel spolutvůrce moderního Sarajeva Karel Pařík

Sarajevo/Praha – Český architekt Karel Pařík, od jehož úmrtí uplyne 16. června 80 let, je podepsán pod řadou staveb v bosenské metropole Sarajevu. Rodák z Veliše u Jičína je autorem například Zemského muzea, Národ- ního divadla či sídla Sarajevské univerzity. Absolvent stavební průmyslovky a architek- tonické školy ve Vídni přišel do Sarajeva na jaře 1884 v 27 letech a zemi již téměř neopustil. Celkem v Bosně a okolních zemích Pařík postavil přes 110 staveb.


Dobré jméno získal hned na začátku, když se svým spolužákem, Chorvatem Josipem Vancašem vyprojektoval katolickou katedrálu, která dodnes dominuje náměstí v těsném sousedství starobylého sarajevského centra – Baščaršije. Při návrhu školy pro soudce práva šaría, kde dnes sídlí islámská fakulta, se Karel Pařík zase inspiroval maurským stylem. Až do přelomu 20. a 30. let minulého století bylo pro jeho tvorbu typické historizující stavby.

Karel Pařík (narozen 4. července 1857) působil dlouhá léta také ve státních službách a postupně se vypracoval na vrchního stavebního radu. Podobu Sarajeva i dalších měst v Bosně a Hercegovině tak spoluutvářel i dozorem nad urbanistickým rozvojem. I mimo Sarajevo stojí jeho důležité stavby – vedle sídla pravoslavného hercegovského metropolity v Mostaru to jsou i soudní budovy (Zenica, Foča, Gacko), navrhl i lázeňské objekty v chorvatském letovisku Kupari.

Na jeho počest nese jedno ze sarajevských náměstí název Náměstí Karla Paříka. Náměstí sousedí s poslední Paříkovou stavbou, kterou vyprojektoval se svým synem – tou stavbou je neorománský katolický kostel sv. Josefa dokončený v roce 1939.
0 komentářů
přidat komentář

Související články