Podobu historických ulic a prostranství v Praze určí městská koncepce

Vložil
ČTK
05.09.2022 18:00
Praha


Praha - Podobu a detaily historických pražských ulic a veřejných prostranství bude určovat nová magistrátní koncepce. Zabývá se například uspořádáním veřejných prostranství, povrchy nebo vybavením jako jsou lavičky či koše. Dokument má usnadnit komunikaci mezi památkáři, městem a jeho institucemi či architekty a soukromými investory. Cílem je najít průsečík mezi památkovou ochranou a moderním způsobem využívání veřejných prostranství. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.


"Ulice a náměstí jsou užívána zcela jiným způsobem než v době svého vzniku. Dochází-li proto k revitalizaci veřejného prostoru, je třeba hledat odpověď na to, jak veřejná prostranství upravovat, aby odpovídala potřebám dnešních lidí, a přitom zachovat jejich historické kvality," píše se v dokumentu.

Materiál se zabývá mimo jiné výškovými profily, kdy památkáři odmítají, aby plošně byly obrubníky ve stejné výšce s vozovkou. Takové uspořádání by mělo být podle dokumentu výjimečným jevem. Vozovka a chodník mají být ve stejné úrovni pouze v odůvodněných případech, kdy zvyšují bezpečnost provozu, například před školami. Vzhledem k bezpečnosti připouští materiál takzvaná vysazená nároží, která zužují hrdlo ulice a zkracují tak délku přechodu pro chodce, a povoleny jsou také ostrůvky na přechodech.

V případě dláždění jsou určeny pro Prahu typické vzory a materiály, které mají zůstat stěžejním řešením. Dokument se zabývá také rozmisťováním mobiliáře nebo výsadbou stromů v ulicích. Stromořadí mají být vysazována zejména tam, kde je bloková zástavba města. Samostatné stromy mají být v místech, kde již nějaký strom rostl. Okolí stromů by v bezprostředním a nejfrekventovanějším historickém centru mělo být litinové, jinde je přípustná ocel.

Metodika podle dokumentu není dogmatem, jak k úpravám veřejných prostranství přistupovat, ale spíše návodem, který usnadní komunikaci mezi památkáři a dalšími zúčastněnými, ať už soukromými investory či městskými společnostmi. "Každý projekt si vyžaduje individuální přístup," píše se v něm.
0 komentářů
přidat komentář