Otevřený dopis: Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované Janu Skácelovi

Zdroj
Ondřej Tuček
Vložil
Tisková zpráva
26.09.2014 10:00
Ondřej Tuček

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované

básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi


PhDr. Viera Rusinková
a
Mgr. Jaroslav Hamža


Odbor kultury Magistrátu města Brna
Dominikánské náměstí 3
601 67 Brno

Vážení,

V médiích se objevila informace, že výtvarná soutěž na sochu Jana Skácela v Brně byla zadavatelem / vyhlašovatelem zrušena ještě před rozhodnutím poroty o jejích výsledcích. Údajným důvodem měl být nízký počet a nízká kvalita návrhů.

Pokud je tato informace pravdivá, jsme postupem zadavatele velmi zklamáni. Investovali jsme do našeho návrhu nesmírné množství energie a práce a máme z něho velmi dobrý pocit. Těšili jsme se na konfrontaci s ostatními sochaři a architekty a věřili v úspěch.

Namísto toho jsme se dočkali pohrdání naší prací a velmi neetickým způsobem jednání zadavatele, který své rozhodnutí zrušit soutěž vyhlásil do médií, aniž by se obtěžoval informovat soutěžící a řádně své rozhodnutí zdůvodnil. Argument, že 16 návrhů je málo neobstojí, ani zástupný důvod, že bylo na soutěž málo času – to se měli dotčení autoři ozvat mnohem dříve, než měsíc po lhůtě na odevzdání !!! Má být vypsána nová soutěž – kde je však záruka, že ta nebude rovněž zrušena? Opravdu jsou zadavatelé přesvědčeni, že opakování soutěže pomůže nalézt nejlepší návrh, nebo jsou za zrušením úplně jiné zájmy? Současná situace jen přispívá nejrůznějším dohadům a bohužel potvrzuje reputaci Brna jako města, neschopného dotáhnout standardně do konce jedinou výtvarnou soutěž.

Žádame Vás tedy, abyste okamžitě začali postupovat podle soutěžních podmínek, odst.19 a 20, který Vás zavazuje k následujícím krokům:

— vyhotovit písemný protokol poroty o důvodech zrušení soutěže a odeslat jej všem účastníkům a zveřejnit jej v médiích
— vypořádat odškodnění všem zúčastněným soutěžícím
— vrátit všechny soutěžní návrhy autorům

Dále považujeme za nezbytné:

— zveřejnit všechny návrhy veřejnosti, aby bylo jasné, zda rozhodovala opravdu jen kvalitativní kriteria
— zveřejnit nové podmínky soutěže, včetně informace o tom, zda může být původní návrh použit znovu, bez rizika porušení anonymity

S úctou,        

Ladislav Sorokáč                                     Ondřej Tuček
Hurbanova 1176/20, Praha 4                      Modřínová 1395/24, Praha 8
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Brněnské soutěže?
Hruška
26.09.14 10:03
Výtvarná soutěž
Hana Fialová
26.09.14 11:43
...možnost...
Zdeněk Skála
26.09.14 01:07
Taky
aldar
26.09.14 03:13
zobrazit všechny komentáře

Související články