Ochrana vs. rozvoj

Možné přístupy územního plánování k památkových rezervacím a zónám

Vložil
Jaroslav Navrátil
19.01.2020 15:11
Přednášky

Hovoří Ing. arch. Anna Vinklárková
Jsou plošná památková ochrana a rozvoj města v rozporu? Nebo je třeba hledat koncepci rozvoje a způsob regulace, které vyhoví těmto zdánlivě protikladným požadavkům? Na třech studentských projektech, zastupujících tři úrovně územního plánování – koncepci rozvoje (Praha), územním plánu (Mnichovo Hradiště) a regulačním plánu (Praha, Letná) – se pokusíme ukázat, jak lze chránit charakter území a rozvíjet jeho hodnoty a čelit při tom mnohdy protichůdným požadavkům. Jak jim čelí připravovaný Metropolitní plán a je k tomu potřeba nový stavební zákon?
0 komentářů
přidat komentář