O post děkana FA VUT se ucházejí 3 kandidáti

Zdroj
FA VUT
Vložil
Tisková zpráva
18.09.2022 16:05
Brno

V úterý 20. září 2022 v 15:00 hodin se v aule Fakulty architektury (místnost A310) na ulici Poříčí 5 v Brně uskuteční shromáždění akademické obce FA VUT, kde budou představeni kandidáti na jmenování děkanem FA VUT pro funkční období 2022-26, přednesou své volební programy a zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce FA VUT.
 
Kandidátní listina pro kandidáta na jmenování děkanem FA VUT 2022-26:
MgA. MA. Dott. Karin Písaříková, Ph.D. et Ph.D.
doc. Ing.arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Radek Suchánek (*1976 Zlín) je absolventem magisterského a doktorského studia na FA VUT. V době doktorského studie absolvoval roční stáž na Sint-Lucas Gent. Profesní činnost má dvě základní větve, odbornou činnost praktikujícího architekta a činnosti spojené s pedagogickým a vědeckým působením na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Na FUA TUL vede ateliéry, bakalářské, magisterské a doktorské práce. Vedl Katedru architektury a Katedru urbanismu, kterou také zakládal. Od roku 2018 je prorektorem TUL pro rozvoj a vnější vztahy.

Karin Písaříková (*1981 Brno) působí jako externí pedagožka na Filozofické Fakultě MU v Brně, současně je činná jako kurátorka a aktivně vystavuje. V letošním roce prezentovala svůj projekt v Kaunasu v rámci Evropského hlavního města 2022 a od září je rezidentkou BAiR v Domě pánů z Kunštátu. V loňském roce byla zahrnuta ve skupinové výstavě v Domě umění Teď a tady, mapující současnou brněnskou uměleckou scénu. V pedagogické praxi se soustředí na sociálně angažované umění. Mezi lety 2008-2018 žila v Japonsku, kde přednášela na Joshibi University of Art and Design a absolvovala na Tama Art University, v Brně je absolventkou Fakulty Výtvarných Umění VUT.

Milan Rak (*1967 Náchod) vystudoval architekturu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Po dokončení studia v roce 1991 pokračoval v doktorském studiu a v roce 2000 obhájil disertační práci. Od roku 2001 dosud spolupracuje brněnskou fakultou architektury v rámci státnicových komisí a vedl také ateliérovou výuku a bakalářské a diplomové práce. V letech 2009 - 2011 působil na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci jako vedoucí ateliéru architektury. V roce 2013 obhájil na Fakultě architektury VUT v Brně habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor architektura. Krátce po dokončení studia založil v roce 1992 vlastní architektonickou kancelář ARCHTEAM, v níž po celou dobu působí jako hlavní architekt u všech projektů ateliéru. Většinu svých projektů realizoval na základě vítězství v architektonických soutěžích. Za svou tvorbu dosáhl řady významných tuzemských i mezinárodních ocenění, opakovaně ceny Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu a je také dvojnásobným laureátem ceny INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS, udělené Museum of Architecture and Design Chicago. Milan Rak je od roku 1995 autorizovaný architekt se všeobecnou působností a v roce 2008 byl Českou komorou architektů a Obcí architektů jmenován do Akademie architektury. Milan Rak se rovněž věnuje propagaci a podpoře architektury v rámci neziskové organizace ARCHTEAM ÚSTAV MODERNÍ ARCHITEKTURY, z.ú. a vlastního přednáškového cyklu BUDOVAT! BOURAT?
0 komentářů
přidat komentář

Související články