Cenu opravy Armádního muzea zvýšily chyby, kterým mohla obrana předejít

Vložil
ČTK
22.11.2021 17:55
Praha

Žižkov

Praha - Cenu rekonstrukce Armádního muzea Žižkov, sídla Vojenského historického ústavu, zvýšily nejméně o 28 milionů korun chyby v projektové dokumentaci, kterým mohlo ministerstvo obrany předejít. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který kontroloval hospodaření ministerstva v letech 2016 až 2020 v souvislosti s úkoly historického ústavu. Ve většině případů bylo podle kontrolorů toto hospodaření účelné, hospodárné a v souladu s právními předpisy. Nedostatky zjistili kontroloři v plánování výdajů a v přípravě staveb- ních investičních akcí.


Podle ministerstva nelze u téměř miliardové zakázky vícepráce v podstatě vyloučit, nyní ale jedná o vadách projektové dokumentace s jejím zpracovatelem. "Zjištěné vady budou v souladu se smlouvou sankcionovány smluvní pokutou," sdělilo ČTK v reakci na závěry NKÚ ministerstvo. Obrana na základě doporučení NKÚ také revidovala smluvní dokumenty a bude aktualizovat vzory smluv, včetně smluv na zpracování projektové dokumentace, a zpracuje metodiku pro práci s novými vzory smluv.

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov začala v roce 2018 a měla podle tehdejší smlouvy vyjít na téměř 724 milionů korun, podle zjištění NKÚ ale vícepráce navýšily cenu o 192 milionů korun. "Část z těchto víceprací vychází z objektivních a nepředvídatelných důvodů, které nebylo možné předpokládat v době přípravy projektu. Dodatečné práce v hodnotě nejméně 28 milionů korun ale naopak plynou z chyb v projektové dokumentaci, kterým mohlo ministerstvo obrany předejít," uvedl NKÚ v tiskové zprávě. Podle něj to bylo hlavně nedostatečné nebo nepřesné vymezení druhu a množství stavebních prací. Kontroloři zároveň upozornili na to, že konečná cena opravy muzea může být ještě vyšší, protože v době, kdy ji kontrolovali, nebyla ukončena.

Kontrolní úřad prověřoval také výstavbu čtyř multifunkčních hal ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Studie projektu podle NKÚ sice předpokládala cenu 280 milionů korun bez DPH, přesto ministerstvo stanovilo náklady na 163 milionů. Loni investiční akci kvůli nedostatků peněz ukončilo a zařadilo ji do plánu s financováním od roku 2022.

Podle zjištění NKÚ se cíle ministerstva obrany ohledně Vojenského historického ústavu (VHÚ) nedaří plnit. Každý rok tyto plány zásadně měnilo a investice neplní ve stanovených termínech. Vedle toho úřad nestanovil u některých cílů vhodná kritéria pro jejich vyhodnocení, které pak bylo v některých případech jen formální či věcně nesprávné, plyne ze závěrů NKÚ.

Celkové výdaje vojenského ústavu činily ve sledovaných letech 2016 až 2020 podle NKÚ přibližně 1,3 miliardy korun, z toho 698 milionů šlo na běžné výdaje a 620 milionů na investice.

Armádní muzeum na pražském Žižkově má po opravách ztrojnásobit své výstavní plochy, na zastřešené dvoraně nabídne také nový prostor pro společenské akce včetně koncertů či konferencí. Původní plán počítal s ukončením rekonstrukčních prací zhruba na přelomu let 2020 a 2021. Poté byl předpokládaný termín posunut na rok 2022. VHÚ před rekonstrukcí nejprve odvezlo své sbírky do nových depozitářů v Lešanech u Prahy, poté se do prozatímních prostor přesunuli i pracovníci VHÚ.
0 komentářů
přidat komentář

Související články