Na Novomlýnskou bránu architektonická soutěž neproběhla

Vložil
Tisková zpráva
09.01.2012 17:25
V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností věnovanou zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení:

V mnoha médiích se objevuje pochvalná informace, že Ateliér DaM architekti, který je autorem návrhu nové budovy, vyhrál architektonickou soutěž, kterou soukromý investor na žádost města vypsal. Na novostavbu v předpolí Štefánikova mostu a sousedství barokní vodárenské věže v Praze však v poslední době nebyla uspořádána žádná architektonická soutěž.
Česká komora architektů je ze zákona pověřena dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek na stavby a bedlivě proto sleduje také zakázky soukromých investorů, které se dotýkají veřejných prostranství a zastavování významných míst v naší republice.
Všechny architektonické soutěže v České republice, ať už financované z veřejných peněz, či soukro-mých, by měly být organizovány podle shodných, předem jasně stanovených pravidel, vycházejících z mezinárodně uznávaného standardu. Tato pravidla jsou obsažena zejména v zákoně o zadávání veřejných zakázek (ustanovení věnovaná soutěži o návrh) a v Soutěžním řádu České komory architektů. Soutěž, o níž média informovala, neprobíhala podle daných pravidel (např. nebyla známa nezávislá odborná porota posuzující návrhy), tudíž nemůže být za regulérní architektonickou soutěž považována. Takto důležité místo v centru Prahy by si také zasloužilo, aby byla vypsána veřejná architektonická soutěž, která by mohla přinést různorodá řešení od většího množství architektů, nikoliv vyzvaná soutěž, v níž jsou osloveni jen vybraní tvůrci.
Ve starší minulosti bylo uskutečněno na stejné místo více architektonických soutěží, kterým byla komorou architektů udělena regulérnost. Jejich výsledky však nemají s nyní veřejností bedlivě sledovaným návrhem nic společného.

Markéta Pražanová
Tisková mluvčí České komory architektů
Prohlášení ČKA z 9. ledna 2012
0 komentářů
přidat komentář

Související články