Komora nesouhlasí s prosazováním koncertní síně na Štvanici

Vložil
ČTK
10.04.2013 20:50
Praha

Praha - Česká komora architektů nesouhlasí s tím, že v době, kdy je vypsaná architektonická soutěž na obnovu ostrova Štvanice, magistrát o Štvanici mluví jako o ideálním místě pro výstavbu nové koncertní síně. "Tato informace by mohla ovlivnit rozhodování poroty a mohly by být zvýhodněny ty návrhy, které koncertní sál na ostrov umístily, i když tato podmínka v soutěžních podmínkách uvedena nebyla," stojí v dopise, který dnes komora zaslala pražskému primátorovi.
    O potřebě nové koncertní síně se uvažuje dlouho, poslední tři roky se schází pracovní tým v čele s primátorem. Ve svém současném složení na konci března uvedl, že nejvhodnějším místem pro síň je Štvanice. Komoře se nelíbí, že takové vyjádření přišlo z magistrátu, který předtím vypsal soutěž na celou Štvanici. Účastníci soutěže by podle architektů mohli vznést námitku, že soutěžní podmínky byly změněny těsně před koncem soutěže.
    "Tisková zpráva spolku byla zveřejněna nikoli s cílem ovlivnit soutěž na Štvanici, ale se záměrem informovat veřejnost o činnosti koordinačního výboru pro nový koncertní sál," sdělil ČTK primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Štvanice je podle něj na užším seznamu zvažovaných míst od dubna 2012, tedy před vyhlášením soutěže. O lokalitě pro koncertní sál není definitivně rozhodnuto, doplnil.
    Údajné upřednostňování Štvanice se nelíbí ani architektovi Ondřeji Císlerovi, který se otázkou umístění koncertní síně v Praze zabývá dlouhodobě, věnoval jí i doktorandskou práci. Debata na toto téma se podle něj nezakládá na seriózně podložených studiích, ale spíše odhadech a osobních preferencích členů komise. Štvanice je podle něj problematická v tom, že není a nikdy nebude pohodlně dostupná pro pěší a není součástí centra města. Chybí jí vazba na stávající hudební instituce a jako sporné vidí i to, že koncertní sál by popíral hluboko zažitou sportovně-rekreační funkci ostrova.
    Do soutěže vyhlášené městem přišlo osm desítek návrhů, v prvním kole měli účastníci odevzdat ideové návrhy. Autory nejúspěšnějších návrhů porota vyzvala k předložení rozpracovaných projektů. Vítěz, kterého vybere komise na začátku května, vypracuje za 35 milionů korun projektovou dokumentaci. Praha chce, aby ostrov byl místem pro sportovní aktivity, odpočinek a kulturní akce. První etapa revitalizace ostrova by měla stát až půl miliardy korun.
    Většina zakázek na architektonické projekty je v Praze řešena obchodními soutěžemi, kde hraje největší roli nejnižší cena. Architekti tento postup trvale kritizují. Chtějí, aby město kladlo větší důraz na pořádání ideových soutěží. Také komora architektů dosud soutěž na Štvanici chválila za to, že je dobrým příkladem přístupu k řešení veřejného prostoru.
    Postoj Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze ale kritizuje. Po vedení města požaduje, aby uvedlo, že "architektonická soutěž na Štvanici je nadřazena vyjádření a doporučení Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu" a že úvahy o možném umístění sálu budou v odborné a transparentní debatě probíhat až po jejím skončení. Primátor ČTK sdělil, že nadřazenost soutěže nad jakýmikoliv vyjádřeními ohledně zvažovaných lokalit pro nový koncertní sál považuje za samozřejmou.
0 komentářů
přidat komentář

Související články