Emil Přikryl dostal Cenu Ministerstva kultury za architekturu

Vložil
Tisková zpráva
25.10.2012 20:45
Emil Přikryl

V Národním divadle v Praze proběhlo 24. října 2012 slavnostní předání Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Laureátem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se stal profesor Emil Přikryl.


Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury pro rok 2012 udělila ministryně kultury Emilu Přikrylovi za dlouhodobé umělecké a pedagogické zásluhy v oblasti architektury. Na slavnostním ceremoniálu v Národním divadle Přikryl řekl: "Děkuji Karlu Hubáčkovi, Rostislavu Šváchovi, svému otci a samozřejmě svým žákům. Těm přeji, aby byla ta úžasná budova školy architektury AVU od Jana Kotěry a Josefa Gočára skutečně jejich."

Z ODŮVODNĚNÍ MINISTERSTVA
Emil Přikryl je významným českým architektem a pedagogem. Jeho kolega Mirko Baum o něm v knize Emil Přikryl a jeho škola (2010) napsal:"Myslím, že náplní architektova života není postavit toho co nejvíce, avšak to, co postaví, postavit dobře. Emilovo dílo není velké počtem, ale kvalitou, která mu již dnes zajišťuje nesporné místo na Parnasu české architektury, místo mezi takovými velikány, jako byli Jan Kotěra či Jaroslav Fragner...
Narodil se 28. prosince 1945 v Bílovci. V Praze absolvoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení tech-nickém (1968) a Školu architektury AVU (1972). Od roku 1969 byl členem Školky SIALu pod vedením Karla Hu-báčka. V roce 1990 SIAL opustil a vrátil se na AVU, kde působí jako profesor dodnes. Mezi jeho nejznámější realizace patří rodinný dům Věry Chytilové v pražské Troje, českolipské Nákupní středisko Uran, sociální bytový dům IBA v berlínské čtvrti Kreuzberg (s J. Eislerem a J. Suchomelem) nebo rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta v Lounech. V roce 2010 byl vyznamenán Poctou České komory architektů.
Ceny se udělují dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kul-tury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílají navrhovatelé Ministerstvu kultury do 31. května roku udělení ocenění. Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení jednotlivých cen jmenuje ministr kultury své poradní orgány - poroty v daných oborech.

Od České komory architektů získal Emil Přikryl Poctu ČKA 2009 a Komora ho poté nominovala na udělení ceny ministerstva kultury jak v roce 2011, tak 2012. Místopředsedou poroty pro Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byl v letošním roce bývalý předseda ČKA Jan Vrana. Laureáty Ceny byli v roce 2009 Eva Jiřičná, 2010 Alena Šrámková a 2011 Miroslav Masák.
0 komentářů
přidat komentář

Související články