Architektura v perspektivě 2019 - pozvánka na 11. ročník konference

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Zdroj
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., odborná garantka konference
Vložil
Tisková zpráva
04.05.2019 09:55
Ostrava

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech 2.10. - 3.10. 2019 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás již podesáté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.
Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.
Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017 byly zařazeny do WoS, za rok 2018 jsme zatím neobdrželi informaci o zařazení do WoS)

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:
1. Teorie a filozofie architektonického navrhování
2. Urbanismus a veřejný prostor
3. Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
4. Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Venkovský prostor a architektura venkova
6. Ekologické aspekty v architektuře
7. Trendy a technologie v architektuře

Účastnické poplatky:  
Účastník s publikací ve sborníku: 900 Kč + 450 Kč / 1ks normostrana textu (normostrana = 1800 znaků) + 10 malých obrázků
Účastník bez publikace ve sborníku: 900 Kč
Účast na konferenci jako spoluautor: 900 Kč
Komerční prezentace (15 minut): 5000 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti
A) Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku
Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31.5.2019.
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 14.6.2019. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2x recenze musí být odeslány nejpozději do 31.7.2019 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu.

B) Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku
Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31.7.2019.
Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 14.8.2019. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Další poplatky:
Sborník navíc 300,- Kč (autoři obdrží automaticky 1 výtisk sborníku v ceně účastnického poplatku)
Společenský večer 500,- Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Organizátoři:
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing. arch. Sandra Jüttnerová  – tajemnice konference
Ing. arch. Lucie Videcká  – tajemnice konference

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články