Architektura v perspektivě 2018 - pozvánka na 10. ročník konference

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Zdroj
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., VŠB - TU Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
15.07.2018 09:00
Ostrava

Poruba

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech 29. - 30. 11. 2018 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Dovolujeme si Vás již podesáté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.
Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.
Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017 byly zařazeny do WoS)

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:

1. Urbanismus a veřejný prostor měst
2. Venkovský prostor a architektura venkova
3. Soudobé architektonické trendy
4. Obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Ekologické aspekty v architektuře
 
Účastnické poplatky:
Účastník s publikací ve sborníku: 600 Kč + 250 Kč / normostrana textu (normostrana = 1800 znaků + 1 obrázek)
Účastník bez publikace ve sborníku: 600 Kč
Účast na konferenci jako spoluautor: 600 Kč
Komerční prezentace (15 minut): 5000 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:
Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku
Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31.7.2018.
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 7.8.2018. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2 recenze musí být odeslány nejpozději do 30.9.2018 dle pokynů, které obdržíte e-mailem.
Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 30.9.2018.
Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.10.2018. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Další poplatky:
Sborník navíc 200,- Kč (autoři obdrží automaticky 1 výtisk)
Společenský večer 400,- Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Organizátoři:

Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing. arch. Sandra Jüttnerová  – tajemnice konference
Ing. arch. Lucie Videcká  – tajemnice konference
e-mail: architekturavperspektive@vsb.cz

0 komentářů
přidat komentář

Související články