YOUNG ARCHITECT AWARD 2013 cena pro mladé a začínající architekty

Vložil
Tisková zpráva
04.02.2013 10:55

Cílem 5. ročníku je snaha podpořit témata vážící se k současným problémům měst:

Obnova centrálních urbánních struktur měst a obcí, jakož i definování pevných okrajů, definující rozhraní sídlo – krajina.
• Vstupování do historických kontextů reprezentovaných vlastní urbánní strukturou, tak architektonickou formou, měřítkem či typologií. Vstup do tohoto prostoru dialogem s tradicí by měl být hledáním nových vztahů či obnovováním vztahů přerušených.
• Obnova participace občanů na rozvoji měst a obcí a na tvorbě veřejného prostoru, jakožto nejzřetelnější formy reprezentující tento vztah.
• Iniciace mladých architektů.


Účel a poslání soutěžní přehlídky:


Účelem soutěžní přehlídky je získání různých pohledů na rozvoj sídel, vzájemná konfrontace pohledu na rozvoj sídelních struktur. Výsledky tak mohou iniciovat veřejnou diskusi o tomto tématu a vést k případnému vypsání soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách.

Soutěžní přehlídky se opět mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let. Práce nejsou omezeny rokem vzniku, nesmí však být přihlášeny do předchozích ročníků soutěže.

Téma soutěžní přehlídky: Bolavá místa měst a obcí

Soutěžní kategorie:

Místa – školní práce /studie - řešení lokalit zadaných vybranými městy a obcemi – viz témata
Iniciační studie /vlastní objevení místa a tématu/

Témata:


MĚSTA

Brno - Revitalizace břehů řeky Svratky v pásmu od objektu Riviéra po Spielberk Office Park a to nejen ve smyslu cyklostezky, ale ve smyslu plnohodnotného rekreačního nábřeží
Česká Třebová - Řešení nejen samotného Nového náměstí, ale i přiléhajícího okolí včetně sousedícího sídliště Trávník
Jílové u Prahy
- Veřejný prostor – plocha u křižovatky ulic Pražská a Jana Morávka, Jílové u Prahy
Liberec - Lokalita autobusového nádraží v Liberci
Němčice nad Hanou - Lokalita po bývalém cukrovaru
Nymburk - Kostelní náměstí Nymburk
Ostrava - Návrh řešení pro znovuoživení centrální části města Ostravy
Praha - Území mezi Tyršovým domem a Čertovkou a přilehlé okolí
Rousínov - Místní část Čechyně - návrh celkového pojetí se snahou zvýraznit určité prvky původního osídlení

OBCE

Moravičany - Návrh revitalizace návsi v obci Moravičany
Malé Žernoseky - Obnova mlýnského náhonu
Úsilné - Návrh využití podzemní Eliášovy štoly a Návrh společenských objektů pro spolkový a společenský život obce a další aktivity
Kostelec - Obnova návsi

foto: Ondřej Hošt
Patronkou soutěže se stala Eva Jiřičná. "Mladá architektonická krev má největší předpoklady na úspěch a držím jim palce. Mít talent samo o sobě ale nestačí. Člověk musí mít rád, co dělá a věnovat tomu všechnu svou energii, čas a pokoru. Musí obdivovat ty kolem sebe víc, než sebe samého, musí se naučit kouzelnému slovu "tolerance" a musí umět prohrávat s úsměvem. "

Odborná porota
řádní členové:
Ing. arch. Tomáš Pilař | Kuba & Pilař architekti
Ing. arch. Jaroslav Wertig | A69 - ARCHITEKTI
Ing. arch. Radek Suchánek | FUA TU v Liberci


náhradník:
Mg.A. Marek Kopeć | Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti

odborný znalec:
prof. Ing. arch. Josef Pechar | Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Kritéria hodnocení:
kvalita architektonického/urbanistického řešení,
zdůvodnění výběru místa a vlastního koncepčního řešení (zejména u iniciační studie),
přínos pro kvalitu životního prostředí.
 
Udělovat se budou ceny Young Architect Award 2013 v obou kategoriích, Cena Holcim Česko, Cena architekta Josefa Hlávky, Cena rektora ČVUT, Cena rektora TUL, Cena Archiwebu a další. Probíhat bude také hlasování čtenářů na www.yaa.cz.
Na vítěze jednotlivých kategorií opět čeká finanční odměna, věcné ceny a výrazný prostor pro prezentaci práce odborné i laické veřejnosti. Po vyhlášení výsledků soutěže bude již tradičně probíhat putovní výstava v rámci tuzemských vysokých škol v oboru. Díky opětovnému zapojení magistrátů krajských měst získají mladí architekti i letos příležitost prezentovat veřejnosti soutěžní práce s regionální tématikou přímo v daném městě za účasti komunální reprezentace.

Termíny:
21. 2. 2013       Vyhlášení 5. ročníku soutěže Young Architect Award
3. 7. 2013         Uzávěrka přihlášek, do 15 hodin
5. - 6. 9. 2013   Jednání odborné poroty
18. 9. 2013       Slavnostní vyhlášení výsledků

(proběhne v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze současně s vernisáží výstavy finalistů YAA 2013 a vítězů 1. – 4. ročníku soutěže. Výstava se uskuteční v termínu 10. – 30. 9. 2013.)

9/2013-4/2014 Putovní výstava

Více informací vč. soutěžních podmínek je již k dispozici na webových stránkách soutěže www.yaa.cz.

Generální partner: Beton Brož s.r.o. ;Hlavní partner: Holcim (Česko) a.s.; Partneři: Státní fond kultury ČR; Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o.; Galerie Jaroslava Fragnera; Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“; FOR ARCH.; Hlavní mediální partner: Moderní obec; Mediální partneři: archiweb.cz; ARCHITEKT / Vydavatelství KABINET; ERA21; ASB; Interiér; Střechy-Fasády-Izolace; Fasády; Stavitel; eStav.cz; Záštita: Svaz měst a obcí České republiky, ČKAIT, MŠMT, MŽP, hl. město Praha, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec   ; Partnerské školy: FA a FSv ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FAST VŠB-TU Ostrava, FA VUT v Brně, ZF Mendelova univerzita v Brně, FA STU v Bratislave, ARCHIP
0 komentářů
přidat komentář

Související články