Výsledky 22. ročníku studentské soutěže Xella

Zdroj
Xella CZ
Vložil
Tisková zpráva
20.03.2017 09:40
Začátkem března se v brněnské Moravské galerii sešla porota, která vybírala ze 48. soutěžních návrhů odevzdaných do 22. ročníku mezinárodní studentské soutěže vypsané společností Xella. Studentí českých a slovenských škol architektury se v tomto ročníku zabývali pozemkem v sousedství Místodržitelské paláce Moravské galerie v Brně, kam měli navrhnout novou budovu pro sbírky současného umění.

Vítězné projekty

1.cena + Cena ředitele Moravské galerie
Návrh č. 10 kód 102 897

Autor: Luděk Šimoník


Fakulta architektury VUT Brno

2.cena
Návrh č. 45 kód 811 043

Autoři: Branislav Stojkov, Ivan Kanich 


Fakulta architektury STU Bratislava

2.cena
Návrh č. 46 kód 528 491

Autor: Maroš Mitro 


Fakulta umení TU Košice

3.cena
Návrh č. 18 kód 130 216

Autor: Jakub Vašek 


Fakulta stavební ČVUT Praha

Odměna
Návrh č. 12 kód 160 716
A
utor: Bc. Tatiana Kuva 


Fakulta architektury STU Bratislava

Odměna + Cena časopisů ARCH a EUROSTAV
Návrh č. 27 kód 184 192
A
utor: Veronika Tvrdá


Fakulta architektury VUT Brno

Cena časopisů ARCH a EUROSTAV
Návrh č. 14 kód 473 534
A
utor: Michaela Jandeková 


Fakulta architektury ČVUT Praha

Cena předsedy poroty
Návrh č. 25 kód 342 028
A
utoři: Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn 


Fakulta architektury VUT Brno

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány v Senátu PČR v Praze v rámci výstavy projektů v Chodbě místopředsedů ve dnech 9. – 22.5. 2017. Termín předání bude upřesněn.

Téma
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto
„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti.“

(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických)

Zdůvodnění
Brno je možno zařadit mezi města, kde je patrná silná umělecká tradice. Nejedná se pouze o tradiční umělecké směry, ale také o moderní umění. V severovýchodní části historického městského centra můžeme objevit nezvyklou koncentraci aktivit téměř všech druhů umění:
 Moravská galerie v Brně – výtvarné umění;
 Janáčkovo divadlo – operní a baletní tvorba;
 univerzitní kino Scala - filmová umělecká tvorba;
 Divadlo Bolka Polívky – experimentální divadelní tvorba;
 Ambrosiana – galerie současného umění.
yužití jedné z urbanisticky nejvýznamnějších volných ploch v historickém centru města pro rozšíření uměleckého potenciálu „brněnské umělecké čtvrti“ je určitě velkou výzvou nejen pro studenty, ale i pro profesionální architekty.

Záměr

Navázání na uměleckou tradici v Brně vytvořením urbanisticky a architektonicky zajímavého centra pro umístění sbírek současného výtvarného umění a pro pořádání výtvarných projektů celoměstského, regionálního i mezinárodního významu. Důraz by měl být kladen především na citlivé zasazení moderního komplexu do historicky cenného území, návrh důstojného stánku pro umístění sbírek i výstav současného výtvarného umění a vytvoření příjemného městského veřejného prostoru, který by svým prostředím lákal k návštěvě obyvatel i návštěvníků města Brna.

Náplň
Součástí nového centra pro umístění sbírek a výstavních projektů současného výtvarného umění Moravské galerie v Brně budou odpovídající prostory pro pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstavních projektů městského, regionálního i mezinárodního významu, prostory pro doprovodné programy a odpovídající provozní a technické zázemí. Nový komplex spolu s historickou budovou Národní galerie v Brně by měl přímo navazovat na nově upravený venkovní městský prostor pro obyvatele i návštěvníky města. Zároveň musí dojít k urbanistickému dotvoření celého dotčeného prostoru aniž by byl potlačen význam architektonicky cenných objektů v bezprostředním okolí.

Prostředky
Uplatnění moderních architektonických prvků a progresivních systémů v historickém prostředí. Dosažení dynamického výrazu současné zástavby uplatněním neotřelých architektonických nápadů, díky kterým je možno dosáhnout zajímavé symbiózy různých architektonických směrů.

Cíl
Vytvoření krásného objektu pro krásné umění a povznesení trochu zapomenutého místa na atraktivní městský prostor, který bude spojovat a umocňovat emoce a prožitky z výtvarného umění, architektury a zajímavého městského prostředí „brněnské umělecké čtvrti“.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články