Vyhlášení 5. ročníku architektonické soutěže s tématem modulární výstavby

Vložil
Tisková zpráva
18.10.2010 14:20
Soutěže

KOMA MODULAR s.r.o.

Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION vyhlašuje pátý ročník architektonické soutěže s využitím modulární metody výstavby. Firma vyslyšela žádosti mladých architektů a rozšířila možnost účasti v soutěži. Soutěže se mohou účastnit studenti/ky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení studia.

Téma pátého ročníku soutěže je

NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV

Podmínky a podklady soutěže si mohou účastníci stáhnout na www.koma-modular-construction.cz

Základní termíny soutěže
• Vyhlášení soutěže - 15.10. 2010
• Možnost podání dotazů (emailem) - do 31. 1. 2011
• Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na www.koma-modular-construction.cz) - do 28.02.2011
• Odevzdání soutěžních prací - do 28. 2. 2011
• Hodnotící zasedání poroty - do 15. 3. 2011
• Oznámení výsledků - do 15. 3. 2011
• Slavnostní předání cen odměněným vrámci 32. mezinárodního stavebního veletrhu CONECO v Bratislavě ve dnech 29. 3. - 2. 4. 2011

Ceny
1. cena - 30.000,- Kč
2. cena - 20.000,- Kč
3. cena - 10.000,- Kč

Soutěžní porota
Nezávislí
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix, ateliér b.r.i.x.
M.Arch. Ing.arch. Adam Gebrian, AG-ENT
Ing. arch. Miroslav Holubec, m4 architekti
Ing. arch. Tomáš Rusín, RAW ateliér
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT FA Brno

Náhradník
Ing. arch. Petr Šikola, Domyjinak

Závislí
Ing. Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION
Ing. Tomáš Cendelín, architekt KOMA MODULAR CONSTRUCTION
Ing. David Král, PhD., akademie STING

Náhradník
Ing. Karel Kolínský, obchodní ředitel KOMA MODULAR CONSTRUCTION


Úspěšným předkladatelům minulých ročníků vedle obdržení finanční odměny zajistila firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION i publicitu formou výstavy úspěšných prací a to jak na veletrzích FOR ARCH Praha, IBF Brno, CONECO Bratislava nebo Dnů architektury v Olomouci, ale i publikováním v odborných časopisech nebo na architektonických webech. Vítězům minulého ročníku zajistila firma KOMA bezplatně účast v pětidenním workshopu s věhlasným mexickým architektem Michelem Rojkindem v rámci Křižovatek architektury.

Vítězné práce z minulých ročníků si můžete prohlédnout zde.

V případě výběru architektonických návrhů zákazníkem firmy, zavazuje se firma KOMA ke spolupráci na obchodní bázi s vybraným předkladatelem. Přehled oceněných prací je i součástí ročenky ČKA. Mladí architekti a studenti mají tak možnost zviditelnění svého jména a svých návrhú.

Modulární výstavba si získává i v tuzemsku stále více příznivců hlavně pro výhody, které tato metoda výstavby nesporně má, kterými jsou hlavně rychlost, cenová výhoda a možnost demontáže a opětovné montáže na novém místě, ostatní výhody jsou vyjmenovány zde. Progresivní soukromí investoři objevili a ocenili výhody modulární výstavby už dříve. V posledních dvou letech se modulární výstavba stále častěji prosazuje i v komunální výstavbě pro stavby mateřských škol (téma 3. ročníku soutěže), startovacích a sociálních bytových domů (téma 4. ročníku soutěže), ale i pro stavby domovů důchodců, zázemí sportovců, ale i škol, které je tématem 5. ročníku.
0 komentářů
přidat komentář

Související články