V Kodani probíhá zajímavá soutěž The Sustainable City of the Future

Vložil
Martin Rosa
19.06.2008 00:05
Soutěže

V Kodani odstartovala jedna z letošních nejzajímavějších architektonických soutěží. Jejím předmětem je ideový návrh zástavby rozsáhlého území stávajícího přístavu. Soutěž je vypsána jako mezinárodní a je připravena s takovou pečlivostí, že se člověk neubrání pocitům zoufalosti z přístupu k podobným problémům v našich podmínkách, kdy role volených i nevolených zastupitelů končí obvykle neprůhledným výběrem developera a veřejnosti zpravidla nezbývá nic víc než oči pro pláč. Ostatně byla to právě Kodaň, kde se před dvěma lety konala obdobně kvalitně vypsaná soutěž na lokalitu pivovaru Carlsberg se zajímavými výsledky.
Ale zpět k aktuální soutěži. Soutěžní lokalita Nordhaven o rozloze 200 ha se nachází poblíž samotného centra Kodaně a ze tří stran jí obklopuje vodní plocha. Má velmi silný potenciál k tomu, aby zde vznikla nová živá a pulsující městská čtvrť s vlastní identitou a charakterem. Zároveň má všechny předpoklady k plánování v kontextu udržitelného rozvoje. V lokalitě by v budoucnu mělo být 40.000 obyvatel a dalších 40.000 pracovních míst v budovách s celkovou podlažní plochu mezi 3 a 4 mil. m². Vítězný projekt by měl být představen jako ukázka nového chápání urbanizace, která respektuje ekologickou, sociální a ekonomickou udržitelnost, na summitu Spojených Národů, který se bude přítí rok konat v Kodani a jehož tématem budou klimatické změny.
Vlastníkem všech potřebných pozemků je společnost CPH City & Port Development, ve které má 55 % město Kodaň a 45 % podíl stát. Tato společnost má na starosti rozvoj nejen lokality Norhaven, ale řady dalších v celé Kodani.
Základní soutěžní podklady jsou k dispozici na webu soutěže, konkrétnější mapové podklady budou zájemcům zaslány na DVD za 25 EUR. Jak již bylo naznačeno výše, "základní podklady" je v tomto případě nutno chápat s velkým respektem. Kromě představení celého záměru a lokality je jako "návnada" připraven krátký film a především 14 obsáhlých článků, představující záměr z hlediska širších vztahů, přírodních podmínek, dopravy, předpokládané funkční náplně a provozních vztahů atd. Dva články se týkají veřejného workshopu z dubna letošního roku, na kterém byly veřejnosti nejen ukázány nejaktuálnější trendy při plánování podobných projektů (na příkladu přípravy londýnské Olympiády v roce 2012), ale především mohla veřejnost otevřeně participovat na samotné přípravě soutěžního zadání. Ovšem nejzajímavější článek se týká problému ekologické udržitelnosti s ohledem na specifika soutěžní lokality. Pro potřeby soutěže jej zpracovala společnost ARUP.
Uzávěrka soutěže je 26. září 2008. Na ceny a odměny jsou připraveny 3 mil. DKK (400.000 EUR). Svůj návrh může zaslat kdokoliv, není potřeba autorizace apod.

Bližší informace a soutěžní podklady naleznete na stránkách soutěže www.nordhaven.dk.
0 komentářů
přidat komentář

Související články