Soutěž: Smuteční síň Roudnice nad Labem

Zdroj
Česká komora architektů, město Roudnice nad Labem
Vložil
Tisková zpráva
03.05.2010 09:30
Soutěže

Vyhlašovatel
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01,
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D. (starosta města)

Sekretář soutěže
Klára Machová, Městský úřad Roudnice n. L., odbor majetku a rozvoje města, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, PSČ 41301, +420 416850141, e-mail: kmachova@roudnicenl.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu „Smuteční síně do Roudnice nad Labem“.

Porota
Řádní členové poroty
 • Vladimír Urban (závislý)
 • MUDr. Karel Dvořák (závislý)
 • Ing. arch. Jan Drahozal (závislý)
 • Ing. arch. Jan Jehlík (nezávislý)
 • Ing. arch. Radek Šíma (nezávislý)
 • Ing. arch. Martin Matiska (nezávislý)
 • Ing. arch. David Mareš (nezávislý)
Náhradníci poroty
 • Ing. Jiří Jelen (závislý)
 • Ing. Zdeněk Bambásek (závislý)
 • MgA. Michal Fišer (nezávislý)
 • Ing. arch. Michal Nekola (nezávislý)

Ceny
Celkem: 200 tis. Kč
 • 1. cena: 100.000 Kč
 • 2. cena: 60.000 Kč
 • 3. cena: 40.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 1. 5. 2010
 • Lhůta k podání dotazů: 28. 5. 2010
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. 8. 2010 do 14:00
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 9.–10. 9. 2010
Soutěžní podmínky a podklady naleznete na www.roudnicenl.cz.
22 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
strana 6
martin daněk
03.05.10 04:34
strana 6
Martin Rosa
04.05.10 08:37
už je navrženo ... ?
jiří
09.05.10 08:44
navrženo..no..
čmelda
09.05.10 11:11
zobrazit všechny komentáře

Související články