Řešení Anglického nábřeží v Plzni - 1. místo

Autoři: Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík, spolupráce Adam Wlazel

Zdroj
Autorská zpráva
Vložil
Tisková zpráva
01.10.2009 18:30
Urbanismus / širší souvislosti

hradební okruh / zelený prstenec
Radbuza / nábřeží

Navrhovaná  hmota v severojižním směru uzavírá prostor před budovou banky v Goethově ulici. Lineární objem stavby doplňuje stávající městskou strukturu a vytváří novou kulisu Anglického nábřeží. Volný parter zprostředkovává komunikaci s okolím, samotný objekt je od parteru výškově odsazen. Tím je umožněn kontakt nově vzniklého vnitřního prostoru s nábřežím. Výšková hladina okolních staveb je návrhem akceptována.
Návrh respektuje stávající dopravní poměry v území. Vjezd a výjezd do podzemního parkingu je řešen z Kopeckého sadů v místě stávajícího vjezdu pro objekt banky. Prostor je dobře obsloužen trolejbusy MHD a bude napojen na systém cyklostezek podél plzeňských řek.
 
Architektura / funkční náplň

Požadovaný podzemní parking je doplněn vrstvou volného parteru a galerie. Ta je koncipována jako univerzální platforma a zázemí pro zkoumání vztahu technologie, umění a společnosti. Náplň přináší do místa nové formy aktivit.

Volný parter - kavárna, obchod, nástupní rampa, venkovní expozice.

Galerie

Základní pohyb domem zajišťují 2 vertikální jádra a systém ramp. Nástupní rampa z parteru pokračuje jako jeho vertikální prodloužení do 3.np -  dvoupodlažního prostoru rezidenčních dílen / ty mohou fungovat také jako umělecká škola /. 8 samostatných jednotek / ateliérů, zázemí a prostor pro přednášky a společné dílny. V ústí rampy z parteru je doplňkový výstavní prostor propojený zdviží  se střechou. Rampa jako extenze výstavní plochy pokračuje podél vnitřního líce východní fasády do 5.np - foyer hlavního výstavního sálu. Převýšený prostor osvětlený sestavou šedových světlíků ze severní strany doplňuje otevřená terasa vymezená obvodovými zdmi. Součástí provozu je šatna, zázemí a bar v nejvyšším podlaží. Fasáda do Anglického nábřeží je další expoziční plochou.


Hodnocení návrhu porotou:
Návrh číslo 14 je reprezentantem návrhů, které zastavují řešené území samostatným objektem. Jedná se o elementární tvar z hranolu s dostatečným rozsahem volného parteru přesně umístěného v rámci širších vztahů. Provoz včetně vazby na veřejný prostor je přiměřený místu.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
??
Milan
01.10.09 09:43
...
Viktor Vlach
02.10.09 09:42
zobrazit všechny komentáře

Související články