Ondřej Dušek: Dvůr uprostřed Nebušic

Ateliér Aleny Šrámkové, FA ČVUT

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
21.09.2006 13:40
Ondřej Dušek

Hodnocení poroty: Autor diplomového projektu si vybral jako téma své práce dořešení velkého hospodářského dvora v menší obci, jakých je v Českých zemích mnoho. Cyklickým způsobem a rozpracováním mnoha variant návrhů zachovává velké měřítko původního dvora. Expresivní forma nově navržených objektů dodává tomuto projektu ozvláštňující poezii. Porota oceňuje výtvarnou hodnotu návrhu i jeho grafické zpracování.Bývalý premonstrátský dvůr je nyní hluchým místem uprostřed vesnice, zaplněn příležitostnými provozy, současný stav do budoucna neúnosný.
Architektonicky hodnotný komplex, nikoli však nedotknutelný

Charakter zadání: Program není předem definován, úkolem je najít nejvhodnější náplň i formu, novou roli statku v životě vesnice. Ekonomická a památkářská kritéria nejsou brána jako závazná.

Co je na dvoře důležité, krásné?
Především velké měřítko dvora a jeho urbanistická role. Je jedním ze tří základních elementů ve struktuře staré vesnice.
Nejhodnotnějšími částmi jsou barokní sýpka a kovárna.
Dále stodoly z 2. poloviny 19. století. Ty jsem se pokoušel naplnit novou funkcí, vhodnou pro centrální polohu- bydlením, pronajímatelnými prostory. Zásah ale znehodnocoval to původní a deformoval nové. Rozhodl jsem se stodoly nahradit novostavbou se stejným smyslem v rámci vesnice.

Jak zvýraznit velké měřítko, rozlehlost?
Představit před dlouhou hmotu sérii solitérních staveb, a tím změřit její délku. Svou velikostí se solitéry vztahují k monumentálním stavbám vesnice- k faře a kostelu naproti.
Jako jasné body označující možné srdce obce.
Náplň s významem pro vesnici- nový obecní úřad, ateliéry ZUŠ, knihovna- mediatéka
Solitéry zároveň vymezují vstupní prostory do dvora
Zadní stěnu tvoří nový dlouhý dům s byty , v přízemí komerce. Vysoké otvory odpovídají mezerám mezi solitéry.
Další budovy dotvářející obvod dvora řešeny jen schematicky
Dvůr by měl fungovat jako veřejný prostor v druhém plánu, intimnější než náměstí, chráněný, ale čitelný z hlavní ulice
Ke dvoru doléhají tři různé druhy zástavby, je třeba na ně dvůr napojit- pěšími cestami, schodišti, průchody. Okolní zástavbu zahustit, dotáhnout až k mohutným stěnám dvora.
Materiály tradiční, zděné omítané konstrukce.

K jednotlivým budovám:
Obecní úřad - jednací síň je schválně umístěna v přízemí-na dlažbě dvora, všem přístupná a viditelná. Při cestě do kanceláří v patře je možno se jí vyhnout po vnějším schodišti. To tvoří závětří a na vnitřní straně může být připevněna úřední deska

Výtvarná sekce ZUŠ: Vysoké prostory s vloženým mezipatrem řazené nad sebou. Balkon v posledním patře jako nová vyhlídka na celou vesnici . Tato stavba je nejvyšší - stejně tak by to mohla být mediatéka - to by mělo odpovídat důležitosti jejich poslání. Knihovna - mediatéka - jedna velká kruhová místnost s knihami . Jako má byt svoji místnost - knihovnu, tak by mohla mít podobnou, jenom větší, i celá obec. V prstenci kolem ní v přízemí obsluha, v prvním patře ochozu čítárna, v druhém počítačová studovna.
Domek s bytem správce, nad vjezdem do podzemních garáží, jako jejich hlídač.
0 komentářů
přidat komentář