Olověný Dušan: Aleš Reiský

Letiště v západních Tatrách

Vložil
Jan Kratochvíl
10.03.2006 08:30
Aleš Reiský
(*30.6.1983)
ateliér: Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Ondřej Beneš

Hodnocení poroty: Podařilo se převést základní myšlenku typologie volumetrie do různých funkcí. Triviální forma smíchaná s Lhotákovskou poetičností. Směs lapidárnosti a empirie geometrie. Ucelená koherence. Udržený konstrukční koncept v nahodilém tvaru. Jasnost - čitelnost - poetičnost.

Návrh budovy letiště vychází z jednoduchého řazení funkčních celků podle prostorových nároků vedle sebe. Zalamovaná geometrie je inspirací typickým letištním zařízením, ukazatelem směru větru. Vzniklé hrany zvýrazňují různost funkcí v objektu, jsou zároveň odkazem barevných pruhů větrného rukávce.
Objekt je situován podél jižní hrany dráhy. Zvlněný půdorys se přizpůsobuje ustupováním prostorovým požadavkům pro manipulaci s letadly před hangáry a zároveň vysouvá prostory řízení letového provozu k dráze. Dochází k vytváření subprostorů uprostřed rozsáhlé roviny tatranského podhůří.
Dispozičně se budova maximálně otevírá k letištní dráze. Fasádu tvoří přírodní prkenný obklad. Uzavřenost odvrácené části budovy je vyjádřena kapotáží titanzinkovým plechem.
Konstrukčně je objekt řešen jako kombinace dvoupodlažního dřevěného skeletu a dřevěné halové konstrukce s předepnutými vazníky.
0 komentářů
přidat komentář